דלג לתוכן העמוד

אירועים תחת כיפת השמים

האגף לקידום עסקים רואה באירועים במרחב הציבורי גורם מרכזי לעידוד מבקרים ותיירים ברחבי העיר וכלי חשוב למינוף האזורים העסקיים השונים בעיר בכלל ומרכז העיר בפרט.
אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים (מעל 500 איש) של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף (למשל, אירועים בפארקים, בטיילת, ברחובות העיר, בכיכרות העיר, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת). אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר. יש להגיש את הבקשה לקיום אירוע המוני עד 30 יום ממועד האירוע , ובמגה אירועים (מעל 10,000 איש) יש להגיש עד 45 יום ממועד האירוע, באירוע חד פעמי בו יוגש מזון ייפתח פריט נוסף 7.7 ז (יריד מזון).

דרישות להגשת בקשה לקיום אירוע

(פריטים 7.7א', 7.7ה')
יש לתאם ולהגיש את המסמכים הבאים

 1. תיאום קיום האירוע - עם המחלקה לתיאום בין אגפי באגף התרבות - מר שלי להמן,
  כיכר ספרא 10, טל: 02-6298100 דוא''ל: LMSHELI@JERUSALEM.MUNI.IL
 2. הגשת טופס בקשה לרישיון לקיום אירוע
 3. מכתב ממנהלי האירוע - בו מפורט סוג האירוע, מהות האירוע, מיקום האירוע, זמני האירוע וכל האלמנטים הקשורים לאירוע.
 4. תעודה מרשם החברות/עמותות - במידה ומדובר בחברה/ עמותה המפיקה ובחברה/ע מותה מנהלת, יש להמציא תעודה מרשם החברות/עמותות של משרד המשפטים. בנוסף, יש להמציא את רשימת מנהלי החברה/ עמותה כפי שמופיעים ברשם החברות/ עמותות.
 5. אישור מבעלי המגרש לשימוש בקרקע - במידה ומדובר בשטח פרטי יש להמציא צילום חוזה שכירות או אישור בכתב, מבעלי הקרקע, על הסכמתם לקיום האירוע במקום.
  במידה ומדובר בשטח ציבורי יש לתאם את קיום האירוע עם הגורמים הבאים
   האגף לשיפור פני העיר –לגב' פלורה כהן, כיכר ספרא 1 קומה 4 טל: 02-6296815.
  דוא''ל CNFLORA@JERUSALEM.MUNI.IL או למר דוד מועלם כיכר ספרא 1 קומה 4 טל: 02-6295603, דוא''ל mldavid@jerusalem.muni.il
   אגף התברואה – גב' מונפרד אסתר, רחוב יפו 17, טל: 02-6297607,
  דוא''ל MnEster@jerusalem.muni.il (לצורך הגשת בקשה לקיום אירוע במתחם ציבורי ישמשו אישורי האגפים העירוניים כמסמך
  הסכמה של העירייה להשתמש בקרקע לצורך האירוע ויבואו במקום חוזה שכירות). כל גורם עירוני אחר בהתאם לאופי האירוע.
 6. חוות דעת של מורשה נגישות- סקר נגישות לאירוע.
 7. אוגדן בטיחות חתום על ידי יועץ בטיחות + מפה (3 העתקים) תוכנית יועץ בטיחות כוללת פרוגראמה ודוח מילולי מפורט הכולל הערכת סיכונים בטיחותיים ותברואיים.
 8. אישור יועץ קונסטרוקציה- יוגש ביום האירוע
 9. אישור בודק חשמל- יוגש ביום האירוע
 10.  ביטוח- צד ג' לכל תקופת האירוע
 11. אישור על הגשת מזון- במידה ויש הגשת מזון באירוע יש צורך בפירוט סוג המזון ואופן ההגשה


 במידה ובמסגרת האירוע ישנם מתנפחים ומתקני שעשועים, יש להמציא את המסמכים הבאים

 • אישור מכון התקנים למתנפחים כולל אישורי בטיחות על-פי תו תקן בטיחות 5378
 • אישור מהנדס קונסטרוקציה על חוזק המתקנים.
 • אישור בדיקה שנתי ע"י יועץ בטיחות.
 • אישור מפעיל.

להגשת בקשה לאירוע תחת כיפת השמיים - לחצו כאן