דלג לתוכן העמוד

חידוש רישיון עסק לשנת 2022

הליך חידוש רישיון העסק קוצר באופן משמעותי במטרה לחדשו טרם פקיעתו של הרישיון הקיים


רישיון שפג תוקפו בסוף שנת 2021, יחודש בהתאם לרפורמה ברישוי עסקים - תיקון 34, לצפייה במדריך הדיגיטלי לחצו כאן

 תהליך חידוש רישיון

 • חידוש במסלול רגיל, היתר מזורז א', היתר מזורז ב
 • חידוש במסלול תצהיר

 לבדיקת סיווג העסק בצו רישוי עסקים - לחצו כאן

חידוש רישיון במסלול רגיל, מזורז א', מזורז ב'

 1.  לפני פקיעת הרישיון, אגף קידום עסקים יודיע לבעל העסק ולנותני האישור, וזאת 120 יום לפני פקיעתו
 2. בעל העסק יעביר לרשות הצהרה לחידוש רישיון, 90 יום לפני פקיעת הרישיון לטופס 5 א – תצהיר עבור רישיון תקופתי או רישיון זמני- לחצו כאן
 3. לאחר שבעל העסק יגיש את ההצהרה, מחלקת רישוי עסקים תודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרה.
 4. נעל נותני האישור להודיע למחלקת רישוי עסקים בתוך 45 ימים על אחד מאלה: סירוב או אישור או תנאים מוקדמים.
 5. במסלול מזורז א', ב' - אי מענה של נותני האישור, כמוהו כאישור למתן רישיון (במסלול רגיל היתר זמני בלבד).
 6. מחלקת רישוי עסקים תפעל להוצאת חידוש בתוך 60 ימים מיום מסירת ההצהרה, במידה שנותני האישור אישרו את הבקשה או לא העבירו התייחסות.

חידוש רישיון במסלול תצהיר

 1. אגף קידום עסקים יודיע לבעל העסק על פקיעת הרישיון עד 120 יום לפני תום הרישיון.
 2. בעל העסק יעביר למחלקת רישוי עסקים (90 יום לפני פקיעת הרישיון), הצהרה לחידוש רישיון ותצהיר 
 3. לאחר שבעל העסק מגיש את התצהיר וההצהרה רואים אותו כמי שחודש רישיונו, מחלקת רישוי עסקים תפיק רישיון עסק.
 4. מחלקת רישוי עסקים תודיע לנותני האישור על חידוש הרישיון.

לטופס 5 – תצהיר עבור היתר מזורז א' או היתר מזורז ב' או רישיון על יסוד תצהיר - לחצו כאן

במידה שניתנו תנאים מוקדמים לקבלת האישור, חשוב למלא במהירות את הדרישות ולהודיע למחלקת רישוי עסקים ולעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק.

מומלץ להחזיר את המסמכים באמצעות הטופס המקוון - לחצו כאן 

משהוחלט על חידוש הרישיון בעל העסק יקבל הודעה על הנפקת הרישיון - את הרישיון יש לאסוף ממחלקת רישוי עסקים- כיכר ספרא בניין 10, ימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30- 15:30

חידוש הרישיון יהיה בר תוקף מיום תשלום האגרה ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שנמצאת בספח הרישיון.