דלג לתוכן העמוד

סגירה עונתית

ניתן לקבל היתר לסגירת עונתית לפי נהלי העירייה וחוק העזר העירוני. היתר בנייה יידרש במבנה לשימור בלבד


עסקי מזון הכוללים הסעדה (הושבת סועדים סביב שולחנות וכסאות) יכולים להגיש בקשה להיתר הקמת סגירת חורף מחוץ לבית העסק לטובת שיפור תנאי האקלים למקומות ישיבה חיצוניים במשך החורף הירושלמי.

בקשה להיתר לסגירה עונתית תוגש לאגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים באמצעות טופס מקוון - לחצו כאן או בזימון תור - לחצו כאן ובכפוף לעמידה בכלל התנאים המפורטים בנוהל המלא.

נוהל מלא

מדיניות סגירות חורף, אוגוסט 2022  (PDF)
נספח עיצובי- הצבת פרגודים לבתי אוכל, מאי 2019  (Word, PDF)

 

 

שם הקובץ

קישור לאתר

קובץ Word

קובץ PDF

מדיניות סגירת חורף אוגוסט 2022       מדיניות סגירות חורף אוגוסט 2022- גרסה 02.pdf (1)
נספח עיצוב סגירת חורף מאי 2019     נספח עיצובי וורד מאי 2019.docx   נספח עיצובי סגירות חורף מאי 2019
נגישות לעסקים קטנים   אתר משרד המשפטים   ט34- וורד נגישות לעסקים קטנים.docx   נגישות לעסקים קטנים