דלג לתוכן העמוד

סגירה עונתית

ניתן לקבל היתר לסגירת עונתית לפי נהלי העירייה וחוק העזר העירוני. היתר בנייה יידרש במבנה לשימור בלבד


להלן תנאי נדרשים לפתיחה ומתן אישור לסגירות חורף

נספחים נדרשים להגשת בקשה

  • טופס בקשה לקבלת אישור לסגירת חורף במרחב הציבורי וחתימת בעל העסק
  • תוכנית העסק בק"מ 1:50 עם סימון השטח המיועד לסגירת חורף
  • תמונות חזית בית העסק והשטח המיועד לסגירת החורף
  • העתק מההיתר התוכנית המאושרת לשולחנות וכסאות
  • תוכנתי לפרגוד ערוכה ע"י בעל מקצוע מוסמך (3 עותקים )
  • חתימה על התחייבות לשמירה על הסדר והניקיון במרחב הציבורי , לשמירה על חוק הרעש ,חתימה על התחייבות לפירוק והרכבה בהתאם להנחיות ומדינות העירייה
  • אישור נגישות מתו"ס ושירות
  • טופס מינוי אחראי לביקורת בדיקת ביצוע בניית הפרגוד ויציבותו והתאמה לתוכנית המאושרת לאחר בניית הפרגוד בצירוף /תעודת ההסמכה של בעל המקצוע

הגשת בקשה לסגירת חורף בבית העסק יש לקבוע מועד לפגישה באגף לזימון תורים לחצו כאן

למידע נוסף על סגירות חורף - לחצו כאן