דלג לתוכן העמוד

מדיניות הוצאת כיסאות ושולחנות בשוק מחנה יהודה

 

הערות

  • הכיסאות והשולחנות יהיו אך ורק בהתאם למפרט העירוני של אדריכל העיר.
  • שימו לב כי קיים נוהל מענקים לרכישת כיסאות ושולחנות באמצעות חברת עדן - לנוהל לחצו כאן.
  • עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ההנחיות מעת לעת, תוך פרסום ההנחיות החדשות באתר העירוני.
  • עסק אשר יפר את תנאי ההיתר, יהיה צפוי להליך במסגרתו יבוטלו ההיתרים שניתנו לו להצבת מתקנים ושולחנות וכיסאות מחוץ לעסק.