דלג לתוכן העמוד

מדיניות הוצאת כיסאות ושולחנות בשוק מחנה יהודה

לנוחותכם להלן עיקרי המדיניות

עסקים קיימים

כל עסק יהיה רשאי להגיש בקשה להוצאת מתקנים על הפודסט בקדמת העסק שלו וללא תשלום, וזאת בהיתר מראש בלבד.

 • ברחוב עץ חיים תתאפשר הגשת בקשות להוצאת כיסאות ושולחנות משני צדדי הרחוב. שולחן (שלא עולה על גודל 60*60) הצמוד לפודסט ושני כיסאות (אחד בכל צד) ללא כיסא הנושק למעבר.
  הבהרה- ניתן להציב שולחנות עגולים וכן ניתן להציב שולחנות בר גבוהים ובכל מקרה שלא יחרגו מהסימון המגביל את שטח ההוצאה.
 • ברחובות התפוח, אליהו בנאי, האפרסק והשזיף - תתאפשר הגשת בקשות להוצאות כיסאות ושולחנות רק בצד אחד (הצד הימני- לבאים מעץ חיים).
 • ברחובות התפוח ואליהו בנאי תותר הצבת שני שולחנות צמודים לפודסט (בגודל מקסימלי של 60*60 כל שולחן) עם שני כיסאות מכל צד, ללא כיסא הנושק למעבר.
 • ברחובות הצרים– האפרסק והשזיף תותר הצבת שולחן אחד הצמוד לפודסט עם כיסא מכל צד, ללא כיסא הנושק למעבר.
 • ברחוב השקד לא תתאפשר הוצאה של כיסאות ושולחנות למעברים בשום שלב.
 • ברחובות האגוז, החרוב, התות והשזיף - תתאפשר הגשת בקשות להוצאות כיסאות ושולחנות רק בצד אחד (הצד הימני- לבאים מרחוב השקד), כאשר בבקשה ניתן יהיה לתת היתר להצבת שני שולחנות (בגודל מקסימלי של 60*60 כל אחד) הצמודים לפודסט עם שני כיסאות מכל צד, ללא כיסא הנושק למעבר.
 • ברחוב התות לא תתאפשר הוצאת כיסאות ושולחנות למעברים בשום שלב.
 • הוצאת מתקנים הן על הפודסט והן מחוצה לו מאושרת רק לעסקים בעלי רישיון או היתר זמני.
 • עסקים בתהליכי רישוי מתקדמים באופן מהותי יוכלו לקבל היתר רק לאחר אישור מנהל האגף לקידום עסקים או הממונה על הרישוי, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • הרחבה על פודסטים נוספים תתאפשר בהגשת בקשה ובשיקול דעת אגף קידום עסקים. הרחבה זו הינה בהיתר בלבד ובכפוף לתשלום אגרה כחוק. ההרחבה הינה על בסיס מקום פנוי תוך שאיפה לשמירה מקסימלית על שוויוניות והוגנות בין העסקים, ככל שניתן, בהתאם להתנהלות העסק בשוטף, חוות דעת הפיקוח העירוני ובהתאם לשיקול דעת האגף קידום עסקים.

שעות הצבת הכיסאות והשולחנות במרחב הציבורי המאושר

ימי ראשון השעות הן מהשעה 19:00 עד השעה 2:30
ימים שני ושלישי זה מ- 20:00 עד 2:30
ימי רביעי מ- 21:00 עד 2:30
ימי חמישי מ- 21:00 עד 3:30
מוצ"ש - מצאת השבת ועד 3:30

הוצאת כיסאות ושולחנות ברחוב מחנה יהודה

 • תתאפשר הגשת בקשה הוצאת כיסאות ושולחנות משני צידי הרחוב.
 • תתאפשר הגשת בקשה להוצאת כיסאות ושולחנות בצמוד לחזית בית העסק בלבד ובמסגרת הפס הצהוב המסומן (או כל סימון אחר שיהיה בעתיד).
 • הוצאת שולחנות וכסאות תתאפשר רק לאחר סיום הפריקה וטעינה, החל מהשעה 10:00 ועד השעה 23:00 בלבד.
 • באירוע חירום יפונו מידית הכיסאות ושולחנות על ידי בעל העסק או מי מטעמו, על מנת לפנות את השטח לטובת הולכי הרגל.

עסקים חדשים הנפתחים החל מ- 1.1.2020

בעסקים חדשים הנפתחים בשוק החל מינואר 2020 תתאפשר הוצאת כיסאות ושולחנות על המעבר בחזית בית העסק בלבד ולא מעבר לכך.
העברת בעלות בעסק שהינה לפי חוק רישוי עסקים ("כניסה בנעליו של בעלי העסק"), לא תחשב כעסק חדש.

כללי

 • הכיסאות והשולחנות יהיו אך ורק בהתאם למפרט העירוני של אדריכל העיר.
 • שימו לב כי קיים נוהל מענקים לרכישת כיסאות ושולחנות באמצעות חברת עדן - לנוהל לחצו כאן.
 • עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ההנחיות מעת לעת, תוך פרסום ההנחיות החדשות באתר העירוני.
 • עסק אשר יפר את תנאי ההיתר, יהיה צפוי להליך במסגרתו יבוטלו ההיתרים שניתנו לו להצבת מתקנים ושולחנות וכיסאות מחוץ לעסק.