דלג לתוכן העמוד

שימוש חורג

 

החל מתאריך 1/2/2020 בקשות לשימוש חורג יוגשו רק באמצעות המערכת המקוונת של רישוי בניה הבקשות יטופלו באגף קידום עסקים. גישה למערכת תתאפשר באמצעות שם משתמש וסיסמה. שימו לב- למי שאין שם משתמש וסיסמה- יש לפנות אל עדי מזרחי באמצעות כתובת המייל mzadi1@jerusalem.muni.il

 בצירוף מסמכי רישיון הנדסאי/אדריכל וכדומה

היתר לשימוש חורג
אם השימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבנייה התקף של המבנה או אינו תואם את תוכנית המתאר החלה על האזור תב"ע יידרש בעל העסק לקבל מהוועדה המקומית "היתר שימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965.

לדוגמה: הפיכת דירת מגורים למספרה או למסעדה, ניהול עסק לייצור באזור המיועד למגורים, שינוי מבנה תעשייה למסעדה.
הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק וייעשה לבקשת בעל העסק באגף רישוי עסקים במסגרת תהליך הרישוי.

שלבי תהליך הוצאת היתר לשימוש חורג

  •  הגשת בקשה לרישיון עסק- וקבלת תשובה לשימוש חורג
  •  הגשת בקשה לשימוש חורג במערכת המקוונת רישוי בניה
  •  תשלום אגרה
  •  ביצוע פרסומים 
  •  דיון בוועדת התנגדויות
  •  דיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה
  •  תשלום אגרות והיטלים
  •  הנפקת היתר לשימוש חורג
  •  ההיתר לשימוש חורג יוכנס לתיק רישוי עסק