דלג לתוכן העמוד

הכנת העסק לביקורת כבאות והצלה

תהליך רישוי לעסק מחייב הצטיידות באישורים כהיערכות לביקורת. האישורים מהווים חלק מהליך הוצאה או חידוש רישיון עסק או נכס. לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968.

ביקורת הרשות הארצית לכבאות והצלה נועדה להבטיח את הסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, כמתחייב בחוק לטובת הציבור הרחב ולטובת בעל העסק. במעמד הביקורת חובה להציג את האישורים הנדרשים בהתאם למפורט כדלהלן. 

פירוט השירותים העומדים לרשותך לשליחת המסמכים הנדרשים

תקינות המערכות בעסק לרבות האישורים הנדרשים הם באחריות בעל העסק, ללא תלות בביקורת הכבאות וההצלה. יודגש כי המצאת המסמכים אינה מהווה אישור רישוי לעסק.

המידע לעיל מבוסס על ההנחיות המפורסמות באתר כבאות והצלה.