דלג לתוכן העמוד

אגרות ותעריפים

טבלת תעריפי שילוט

סוג שילוט

שיעורי אגרה שנתית למ"ר

שלט זיהוי

0

שלט על חלון ראווה

150 ₪

שלט נוסף

400 ₪

שלט אלקטרוני

2500 ₪

פרסום חוצות במרחב הפרטי

900 ₪

פרסום חוצות במרחב הציבורי

950 ₪

פרסום חוצות אלקטרוני

4200 ₪