דלג לתוכן העמוד

Jerusalem Ouest

 

Kiryat Yovel: Service régional aux quartiers de Kiryat Yovel , Romema, Har Nof, Malcha.
Adresse: 6 Florentine
Sur rendez-vous: 02-5456909 , 02-5457704

E-mail: rightsmarav1@jerusalem.muni.il

Pour les demandes de personnes ayant un handicape:
Téléphone: 02-5456909
E-mail: rightsmarav5@jerusalem.muni.il

14/10/2020