דלג לתוכן העמוד

Jerusalem Sud

Gila, Pisgat Ze'ev, Katamonim, Har Homa, Armon Hanatziv, Moshavot

Service régional Sud
Adresse: Hizkiyaou Hameleh 40
Téléphone: 02-5456494
E-mail: rightsdarom2@jerusalem.muni.il

Centre Guilo
Bureau des services sociaux Guilo
Adresse: Tzvia VeYitzhak, Centre commecial 3ème étage
Téléphone: 02-5457878, 02-5456488
E-mail: rightsdarom2@jerusalem.muni.il

Centre pour les personnes agées 
Beit Appamon, Eliezer Hagadol, Gonenim
Téléphone: 02-6788399
E-mail: rightsdarom1@jerusalem.muni.il

Pour les demandes de personnes ayant un handicape:
Aouman 18. Téléphone: 02-5453925, 02-5453914
E-mail: rightsdarom4@jerusalem.muni.il

14/10/2020