דלג לתוכן העמוד

Accompagnement dans les bus

Contacter les département de l'association Rene Cassin

Département Nom Téléphone E-mail
General Rashi 02-6241786 Moked@lavy.org.il
General Shuli 02-5950823 Shuli@lavy.org.il
General Yaniv 02-5950844 yaniv@lavy.org.il
Données et organisation des méthodes Avi 02-5950824 Avi@lavy.org.il
General Noam Amron 02-5616652 NoamA@lavy.org.il
hotline Chana 02-5616653 Chana@lavy.org.il
hotline Chaya Elbaz 02-5431122 Chaya@lavy.org.il
hotline Sara Kelman 02-5431123 SaraK@lavy.org.il
hotline Debbi Mordechai 02-5431124 Debbi@lavy.org.il
hotline Hodaya 02-5950881 Hodaya@lavy.org.il
hotline Odeya 02-5950882 Odeya@lavy.org.il
hotline Rachels 02-5471186 RachelS@lavy.org.il
Coordinateur-Ouest de Jerusalem Yakir 02-5950825 Yakir@lavy.org.il
Coordinateur-Ouest de Jerusalem Oved 02-5950826 Oved@lavy.org.il
Coordinateur-Ouest de Jerusalem Efi 02-5950833 Efi@lavy.org.il
Coordinateur-Ouest de Jerusalem oshrata 02-6241562 oshratab@lavy.org.il
Coordinateur-Ouest de Jerusalem shira Danieli 02-5470784 Shira@lavy.org.il
Coordinateur-Ouest de Jerusalem Itzik Mahmilk 02-5950825 Izik@lavy.org.il
Jerusalem Est – Réclamations Lutfi 02-5950843 Lutfi@lavy.org.il
Jerusalem Est – Réclamations Wafaa Muthetab 02-5948999 Wafa@lavy.org.il
Coordinateur-Ouest de Jerusalem Ahmed 02-5950822 Ahmad@lavy.org.il