דלג לתוכן העמוד

Nouvelle année pour les étudiants

רגע לפני תחילת שנת הלימודים האקדמית אנחנו כאן כדי להזכיר לכם למלא טופס הנחה בארנונה, לעשות רב קו סטודנטיאלי, ליהנות מהטבות ירושלמי, להגיע בבטחה בשאטלים חינמיים, לחוות את ירושלים בשלל אירועים מגניבים ... כל אלה ועוד באתר העירוני Nous vous rappelons de remplir le formulaire de réduction de Arnona de renouveller la Rav Kav,de profiter des avantages éetudiants, d'arriver en toute sécurité avec des navettes gratuites, et de vivre Jérusalem avec un tas d'événements sympas ...

Nous vous invitons à consulter le site Web de la municipalité. Cliquez ici.

 

Et une autre surprise!

"Meiidal'ei" vous offre un café gratuit le matin dans Jérusalem - présentez votre d'étudiant et recevez un café gratuit!
Venez à Nocturno, Café Neeman sur King George, Café Neeman à la Tahana Merkazite (Yaffo 234) et au café Yéhoshoua, et Fresh Kiryat Yovell de 8h00 à 10h00 du dimanche 27 octobre au mardi 29 octobre.