דלג לתוכן העמוד

Planning and Building Subcommittee - Master Plan - June 2020

מנהלות הוועדה:

גב' רלי חיים טלפון: 02-6297210 מייל: CHRACHELI@jerusalem.muni.il
גב' מיכל כהן טלפון: 02-6296811 מייל: COMICHAL@jerusalem.muni.il