פארקים וגנים – עיריית ירושלים

פארקים וגנים

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

פארקים מרכזייםפארקים מרכזייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Visitors/ParksGardens/Pages/ParksMain.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Nature/Nature33.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מידע לבעלי כלביםמידע לבעלי כלביםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/ParksandLandscapes/Gardens/Pages/Informationdog.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Animals/Brown%20Dog.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
עמק הצבאיםעמק הצבאיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Visitors/ParksGardens/GazelleValley<img alt="" src="/Visitors/ParksGardens/GazelleValley/PublishingImages/logo.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

משחקים עם קודקודמשחקים עם קודקודhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Kodkod.aspx17/12/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
הורים מוכנים לגן!הורים מוכנים לגן!https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/ParentsKindergarten.aspx17/12/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
כנס מסעדנים וחיי לילה 2018כנס מסעדנים וחיי לילה 2018https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/RestaurateursConference2018.aspx16/12/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
סדנת הכנה לכיתה א'סדנת הכנה לכיתה א'https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/FirstClassWorkshopGilo.aspx15/12/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
משחקיית מתחברים באירוע ענק בגילהמשחקיית מתחברים באירוע ענק בגילהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/GiloKodkod.aspx15/12/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
אדון חלוםאדון חלוםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/MasterDream.aspx15/12/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך