תחבורה ודרכים - יצירת קשר - עיריית ירושלים

תחבורה ודרכים - יצירת קשר

יצוא לקובץ Excelיצוא לקובץ PDF

 

 

https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/TransportationandRoutes/contact/Pages/mamalia.aspxקובי ממליהמנהל האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות בפועל ומנהל המרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ<a href="/SiteCollectionImages/PicContact/Contact_m.jpg"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icjpg.gif" />Contact_m.jpg</a>02-6297659makobi@jerusalem.muni.il,
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/TransportationandRoutes/contact/Pages/sasuan.aspxסאוסן מיעארי ממונה על תחום תכנון רמזורים ותחבורה ציבורית<a href="/SiteCollectionImages/PicContact/Contact_w.jpg">Contact_w.jpg</a>02-6491600mrsawsan@jerusalem.muni.il,
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/TransportationandRoutes/contact/Pages/mona.aspxנידאל מונהמנהל מח' תאום תשתיות<a href="/SiteCollectionImages/PicContact/Contact_m.jpg">Contact_m.jpg</a>02-6297664munidal@jerusalem.muni.il,
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/TransportationandRoutes/contact/Pages/lea.aspxלאה פלגסגנית מנהל האגף<a href="/SiteCollectionImages/PicContact/Contact_w.jpg">Contact_w.jpg</a>02-6297668PLLEA@jerusalem.muni.il,
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/TransportationandRoutes/contact/Pages/viktor.aspxויקטור בארביקמנהל מנת"י - מרכז ניהול תנועה ירושלים<a href="/SiteCollectionImages/PicContact/Contact_m.jpg">Contact_m.jpg</a>02-6491600smtal@jerusalem.muni.il,

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

מועד השתכללות פטור בבניה של ממ"ד או היתר לפי תמ"א 38מועד השתכללות פטור בבניה של ממ"ד או היתר לפי תמ"א 38https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/improvementTax/Pages/Exemption.aspx20/11/2017 22:00:0009/04/2016 23:00:00תצוגת תאריך
20:20:20 מה-נופים20:20:20 מה-נופיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningandBuilding/Pages/202020-Manofim.aspx19/11/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
הודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 10 בנובמברהודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 10 בנובמברhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesNovember10.aspx09/11/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך
הנחיות מרחביותהנחיות מרחביותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/RegionalGuidelines.aspx07/11/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
בנייה מהפכנית: ברקת יקים כפר הייטק ומגורים מעל כביש בגיןבנייה מהפכנית: ברקת יקים כפר הייטק ומגורים מעל כביש בגיןhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/kiruy.aspx05/11/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
קול קורא לקבלת הצעות לשי לחג החנוכה עבור עובדי עיריית ירושליםקול קורא לקבלת הצעות לשי לחג החנוכה עבור עובדי עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/hanuckagift.aspx28/10/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך