טבלת זכויות בניה – תכנית מתאר 62 – עיריית ירושלים

טבלת זכויות בניה - תכנית מתאר 62

טבלה זו לא כוללת תוספות על פי תכנית מס' 1201

* שטח המגרש 900 מ''ר ומעלה ניתן לקבל 4 קומות.

** יש לבדוק הוראות מיוחדות לקו בנין צדדי באזור

לתשומת לבכם: ציר הדרך רלוונטי באזורים 5,2,1 בדרך שרחבה פחות מ-8 מ' באזורים 3,4 בדרך פחותה מ-9 מ', ובאזורים 6, 7 בדרך הפחותה מ-3 מ'.

 

האזורשטח מינימלי
של מגרש(מ''ר)
רוחב
הדרך
אחוזי בניה
מירביים
תוספת ל-100%
מ''ר נוספים
אחוזי בניה
מירביים
מס'
מקומות
גובה מקסימלי
של בית במ'
מרחק מינימלי
מאמצע הדרך
קווי בנין    

חזיתי​

צדדי​

​ אחורי

מגורים 1​ ​1000 ויותר 750.984312.510657
עד 1000 75-75312.510645
מגורים 2​ ​ ​ ​ ​600עד 68429031610645
6006-108721203*1610645
60010-15902.612041610645
60015-20933.212041610645
600מעל 20112212041610645
מגורים 3​500-90-90312.57.5335
מגורים 4​500-70-70297.5335
מגורים 5​500-50-502910645
מגורים 6​500-25-2515.57.5645
מגורים 7​1000-10-1015.57.5645
מסחרי​בלתי מוגבל-150--315-0**2.55
תעשייה​בלתי מוגבל-224-2244157.53**35