מהנדס העיר – עיריית ירושלים

מהנדס העיר

​עפ''י חוק הרשויות המקומיות, התשנ''ב 1991 סעיף 5:

 1. מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.
 2. וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של המהנדס, בכפוף להוראות כל דין: 
      (1) תכנון העיר
      (2) הפיקוח והרישוי
      (3) הבניה הציבורית
      (4) העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
 3. ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה יהיה המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, יוקנו לו גם במרחב התכנון ושל ועדה מקומית כאמור.

החזון:

הבטחת הספקה שוטפת וזמינה של יעודי קרקע המשלבים איזון בין מגורים, חינוך, תרבות וחברה, תעסוקה, תיירות, השכלה גבוהה ושטחים ציבוריים פתוחים. הקפדה מירבית על איכות חברתית וסביבתית, תוך שמירה על מקורות קרקע אסטרטגיים ויצירת מלאי תכנוני לשנים רבות.

יצירת סביבה פיזית, איכותית לצד רגישות לערכי העיר היחודיים והמאפיינים את המורשת ההיסטורית ככלי למינוף ושיפור הרמה הכלכלית ואיכות החיים בעיר.

אכיפת חוקי סביבה ושיתוף התושבים בהליכי התכנון תוך הקפדה על שירות ממוקד ואיכותי אשר יקצר וייעל הליכים פנים ארגוניים וישפר בצורה משמעותית תדמית עיריית ירושלים בעיני התושבים.

השקעה בפיתוח התשתיות התיירותיות בעיר, כולל משמעויות תרבותיות וחברתיות למינוף התיירות וגיבוש סביבה יצוגית והולמת למקומות בעלי ערך תרבותי, היסטורי ואדריכלי.

שימת דגש על מרכז העיר, פיתוחו וייעודו המיוחד מהכניסה לעיר, כולל קריית הממשלה, המרחב השלטוני הפתוח ושדרת המוזיאונים, העיר ההיסטורית, העיר העתיקה והעיר הקדומה.יצירת סביבה פיזית באיכות גבוהה, לצד רגישות לערכי העיר הייחודיים, ככלי למינוף ושיפור הרמה הכלכלית ואיכות החיים בעיר.

מדיניות מהנדס העיר בנושא ממדי''ם וחדרים מחוזקים - לחצו כאן

 

 

מהנדס העירמהנדס העיר - שלמה אשכולhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/Notebook28568/Pages/AboutCityEngineer.aspx02-6297680, 02-629461202-6296453כיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

גנים ומטוסים: לוקהיד מרטין תפתח גנים מדעיים בי-םגנים ומטוסים: לוקהיד מרטין תפתח גנים מדעיים בי-םhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Gardens_and_airplanes.aspx23/05/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
מחדשים לך - רחוב סיירת דוכיפתמחדשים לך - רחוב סיירת דוכיפתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/TransportationandRoutes/traffic/Pages/renewDuchifat.aspx13/05/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
הודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור- 2 במאיהודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור- 2 במאיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesMay9.aspx08/05/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
הודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור- 3 באפרילהודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור- 3 באפרילhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesApril3.aspx02/05/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
חניכת רחוב ע"ש רא"ל אמנון ליפקין שחקחניכת רחוב ע"ש רא"ל אמנון ליפקין שחקhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/LipkinShahak_st.aspx29/04/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
אתם מחליטים על הדברים שייבנו ליד הבית שלכםאתם מחליטים על הדברים שייבנו ליד הבית שלכםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/You_decide.aspx28/04/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך