תיקון 126 תכנית כוללנית-עיריית ירושלים

תיקון 126 תכנית כוללנית

לאור תיקון 126 לחוק התכנון והבניה, הקובע כי "תכנית כוללנית", אינה מהווה גורם השבחה עצמאי החייב בתשלום בעת מימוש זכויות,
אלא יגבה בעת מימוש התכנית המפורטת שתאושר בהמשך.

ללא תאריך

19/08/2018

01/01/1970 02:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

​מובא בזאת לידיעת הציבור כי נכון למועד תחילת החוק 18.7.18 אין בירושלים תכנית כוללנית.


חזור