תכנון עיר – עיריית ירושלים

תכנון עיר

תפקידו של אגף תכנון העיר לספק את התשתית התכנונית-סטאטוטורית לכל הצרכים הפיזיים של העיר, הכוללים בין השאר בנייה ציבורית, קביעת מדיניות השימור העירונית, בנייה פרטית, בניה למגורים, התחדשות עירונית, בניית אזורי מסחר, פיתוח המרחב הציבורי, סלילת כבישים, פיתוח שטחים פתוחים, מוסדות ציבור, אזורי תעסוקה וכדומה.​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

תכניות אב ומתאר לפיתוח השכונותתכניות אב ומתאר לפיתוח השכונותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/Notebook39337<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction23.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />
עריכת תכנית בניין עירעריכת תכנית בניין עירhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/controlplans/Pages/edit.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction28.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתשלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/LocalAuthorityApproval.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/files2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מחוזיתשלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מחוזיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/RegionalAuthority.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/files6.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />