תכנית אב לשכונת יובלים - גנים – עיריית ירושלים

תכנית אב לשכונת יובלים - גנים

​מטרות התכנית: יצירת רובע עירוני לאוכלוסיה כללית צעירה ויצרנית. הרובע מהווה עוגן משיכה כלל עירוני, בהיצעו מגוון אפשרויות מגורים, איעויות קהילתיות, הזדמנויות תעסוקה מקומית, נגישות גבוהה למוקדי תעסוקה עירוניים, מרחב ציבורי נגיש מפותח ומטופח וסטנדרט שרותי חינוך ציבורי גבוה.

תכנית אב לשכונת יובלים - גניםהתייחסות לצורך העירוני הדוחק של בניה למגורים וקידומו תוך שמירה על ערכי הנוף המיוחדים לאזור ואפיו הייחודי. הצעת מגוון אפשרויות מגורים ברובע זה כולל דיור בר השגה. מרקמי המגורים השונים יטופלו ע''פ מאפייניהם תוך חיזוקם, שידרוגם, ציפופם ו/או החלפתם במגורים ברמה גבוהה יותר.

בתכנית תגובש התייחסות מיוחדת למרקמים בעיתיים פיזית וחברתית. חיזוק המאפיינים הייחודים למקום כגון: תחושת המרחב הפתוח בתוך העיר, איכויות קהילתיות ומרקם השכונה. חיזוק מוסדות חינוך, תרבות ומסחר ברובע, לצורך מינופו וחיזוקו. גיבוש המלצות לעיצוב המרחב הציבורי תוך התייחסות לשטחי ומבני ציבור, לשלד הירוק, למערכת הדרכים, לתשתיות ולאזורי המגורים, כנגזרת מתכנית המתאר לירושלים ומגמות הפיתוח העתידיות של ירושלים.

חיבור שכונות הרובע לשכונות הסמוכות אליהן. למרכז העיר ולמוקדי תעסוקה ופנאי במערך תחבורה פרטית וציבורית יעיל. שמירה על צביון הרובע תוך פעילות לשיפור תדמיתו. גיבוש שפה אדריכלית המתייחסת לתכנית המתאר המתגבשת, תוך התחשבות במבנה החברתי, שמירה על המאזן הדמוגרפי הקיים וחיזוק המעמד הסוציו-אקונומי.

קבצים להורדה

יובלים גנים - תכנית שלד נופית

יובלים גנים - תוכנית שלד

יובלים גנים - תכנית בנייה למרקמי המגורים

יובלים גנים - תעוזת זהות למתחמים

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

מיצוי זכויות בבית משותףמיצוי זכויות בבית משותףhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Welfare/Revacha/Pages/Shared_house.aspx18/11/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
בית ספר מהחלומותבית ספר מהחלומותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/dreams_come_true.aspx07/11/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
פסק דין בנושא עבירות תכנון ובניהפסק דין בנושא עבירות תכנון ובניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/verdict.aspx28/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
עיריית ירושלים מצדיעה לשושנה דמארי וג'ו עמרעיריית ירושלים מצדיעה לשושנה דמארי וג'ו עמרhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Damary.aspx30/07/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
ראש העיר ברקת חנך את יחידת הקו-ליבינג בספראראש העיר ברקת חנך את יחידת הקו-ליבינג בספראhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/residence.aspx30/07/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
נחתם ההסכם: מהפכת הניקיון הגדולה ביותר בבירה בהובלת רה"ע ברקתנחתם ההסכם: מהפכת הניקיון הגדולה ביותר בבירה בהובלת רה"ע ברקתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Cleaning2.aspx30/07/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך