רישוי בנייה - עיריית ירושלים

רישוי בנייה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מחלקת רישוי בנייה עוסקת בהוצאת היתר בנייה ע''פ חוק התכנון והבנייה, תנאיו ואגרותיו, התשכ''ה-1965, חובה לקבל היתר בנייה לכל שינוי במבנה חיצוני.

האמור כולל בנייה חדשה, הרחבות דיור, הוספת מרפסות, הוספת פרגולות, מעלית ועוד. בנוסף, יש לקבל היתר גם לשינוי בשימוש, האמור כולל שימוש בדירה למרד או מרפאה ועוד. בקשה להיתר בנייה חייבת להיות מוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשום ברשם האדריכלים, המהנדסים או ההנדסאים.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הגשה מקוונת להיתר בניההגשה מקוונת להיתר בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/SubmissionBuildingPermit<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business18.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
סרטי הדרכה לרישוי מקווןסרטי הדרכה לרישוי מקווןhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/SubmissionBuildingPermit/VidGuides<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Education/Computer3.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מפרט טכנימפרט טכניhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/BuildingLicenses/Pages/Tadrih.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction28.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/residents/planningandbuilding/buildinglicenses/submissionbuildingpermit/pages/hagasha.aspx" target="_blank">hagasha.aspx</a>
כתב התנגדות לבקשה להיתר בנייהכתב התנגדות לבקשה להיתר בנייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/resistance3.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business10.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניהועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaHeterim/Pages/vaadot.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business15.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הגשת בקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשים הגשת בקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשים https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning/Pages/Tama.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Jerusalem/DSC00144.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/tama38bk.aspx">tama38bk.aspx</a>
הודעות בענייני תכנון ובנייה - רישוי בנייה פרסומים פעיליםהודעות בענייני תכנון ובנייה - רישוי בנייה פרסומים פעיליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/pirsumim.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction5.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
צור קשרצור קשרhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Notebook35297<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business19.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
בקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשיםבקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/tama38bk.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction25.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מדריך למבקש היתר בניהמדריך למבקש היתר בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/guide<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction32.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מדיניות מהנדס העיר בנושא ממ"דים וחדרים מחוזקיםמדיניות מהנדס העיר בנושא ממ"דים וחדרים מחוזקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/MeydaLametahnenim/updates/Pages/mandes1e.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction4.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תנאים נדרשים להיתר על פי סוגי הבקשותתנאים נדרשים להיתר על פי סוגי הבקשותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/guide/conditions<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicLobby/Construction/Construction8.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
עדכונים למתכנניםעדכונים למתכנניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/MeydaLametahnenim/updates<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction25.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />
רישום לאגרת - עדכונים למתכנניםרישום לאגרת - עדכונים למתכנניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/MeydaLametahnenim/Pages/epistleregistration.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction5.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

אודות רישוי ובנייהמנהל המחלקה - יואל שבתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/BuildingLicenses.aspx02-629764802-6298018 כיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

20:20:20 Play/ground20:20:20 Play/groundhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningandBuilding/Pages/202020PlayGround.aspx18/02/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
חדש! הודעות פקס למייל במחלקת היטל השבחהחדש! הודעות פקס למייל במחלקת היטל השבחהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/improvementTax/Pages/FaxtoMail.aspx31/01/2017 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
אושרה תכנית לתכנון ושימור אתרי הטבע הירוקים בעיראושרה תכנית לתכנון ושימור אתרי הטבע הירוקים בעירhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/BibleHill.aspx21/01/2017 22:00:0022/01/2017 16:00:00תצוגת תאריך
מופע נגישות לציון יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותמופע נגישות לציון יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/Accessibility/Accessibility/Pages/AccessibilityShow.aspx14/01/2017 22:00:0014/01/2017 22:00:00תצוגת תאריך
הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבורהודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesJan17.aspx05/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך
בירור חבות בהיטל השבחה - שינוי אגרהבירור חבות בהיטל השבחה - שינוי אגרהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/improvementTax/Pages/ChangeFee.aspx31/12/2016 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך