רישוי בנייה – עיריית ירושלים

רישוי בנייה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מחלקת רישוי בנייה עוסקת בהוצאת היתר בנייה ע''פ חוק התכנון והבנייה, תנאיו ואגרותיו, התשכ''ה-1965, חובה לקבל היתר בנייה לכל שינוי במבנה חיצוני.

האמור כולל בנייה חדשה, הרחבות דיור, הוספת מרפסות, הוספת פרגולות, מעלית ועוד. בנוסף, יש לקבל היתר גם לשינוי בשימוש, האמור כולל שימוש בדירה למרד או מרפאה ועוד. בקשה להיתר בנייה חייבת להיות מוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשום ברשם האדריכלים, המהנדסים או ההנדסאים.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

כתב התנגדות לבקשה להיתר בנייהכתב התנגדות לבקשה להיתר בנייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/resistance3.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business10.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הגשה מקוונת להיתר בניההגשה מקוונת להיתר בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/SubmissionBuildingPermit<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business18.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
סרטי הדרכה לרישוי מקווןסרטי הדרכה לרישוי מקווןhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/SubmissionBuildingPermit/VidGuides<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Education/Computer3.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מפרט טכנימפרט טכניhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/BuildingLicenses/Pages/Tadrih.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction28.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/residents/planningandbuilding/buildinglicenses/submissionbuildingpermit/pages/hagasha.aspx" target="_blank">hagasha.aspx</a>
ועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניהועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaHeterim/Pages/vaadot.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business15.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הוראות בדבר מתן הפטור מהיתר בניההוראות בדבר מתן הפטור מהיתר בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/101/exemptionhtr/Pages/instrm.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction3.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הודעות בענייני תכנון ובנייה – רישוי בנייה פרסומים פעיליםהודעות בענייני תכנון ובנייה – רישוי בנייה פרסומים פעיליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/pirsumim.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction5.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
צור קשרצור קשרhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Notebook35297<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business19.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
בקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשיםבקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/tama38bk.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction25.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מדריך למבקש היתר בניהמדריך למבקש היתר בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/guide<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction32.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
פטור מהיתר בניהפטור מהיתר בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/101/exemptionhtr<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office50.jpg?RenditionID=10" style="BORDER:0px solid;" />
מדיניות מהנדס העיר בנושא ממ"דים וחדרים מחוזקיםמדיניות מהנדס העיר בנושא ממ"דים וחדרים מחוזקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/MeydaLametahnenim/updates/Pages/mandes1e.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction4.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תנאים נדרשים להיתר על פי סוגי הבקשותתנאים נדרשים להיתר על פי סוגי הבקשותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/guide/conditions<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicLobby/Construction/Construction8.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
עדכונים למתכנניםעדכונים למתכנניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/MeydaLametahnenim/updates<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction25.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />
רישום לאגרת - עדכונים למתכנניםרישום לאגרת - עדכונים למתכנניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/MeydaLametahnenim/Pages/epistleregistration.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction5.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

מחלקת רישוי ובנייהמנהל המחלקה - יואל שבתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/BuildingLicenses.aspx02-629764802-6298018 כיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין לצרכי ציבורהודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין לצרכי ציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposes.aspx02/09/2017 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 11 באוגוסטהודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 11 באוגוסטhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesAug11.aspx10/08/2017 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך
הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 4 באוגוסטהודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 4 באוגוסטhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesAug4.aspx03/08/2017 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך
פינוי בינוי במרכזים מסחריים בנווה יעקב ובקריית מנחםפינוי בינוי במרכזים מסחריים בנווה יעקב ובקריית מנחםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/PinuyBinuy.aspx18/07/2017 21:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
מחדשים לך – מחלף רמת שלמהמחדשים לך – מחלף רמת שלמהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/RamatShlomoRenewal.aspx13/06/2017 21:00:0008/09/2016 15:00:00תצוגת תאריך
מחדשים לך – שביל אופניים "דרך מילטון"מחדשים לך – שביל אופניים "דרך מילטון"https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/BicycleTrail1.aspx15/03/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך