מניעה והדברה חדקונית הדקל - עיריית ירושלים

מניעה והדברה חדקונית הדקל

​בתקופה זו של השנה יש חשש לפעילות של חיפושית חדקונית הדקל.

תצוגת תאריך

09/04/2017

31/12/1969 22:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

חדקונית הדקל

תמונה1

תושבי ירושלים שבחצרותיהם עצי דקל קנרי מתבקשים לבצע בדיקה לעצים. בעצים בהם קיים חשש להימצאות הנגע, יש לטפל בהם במיידית ע"י גורמים מקצועיים המוסמכים לכך: מדביר או גוזם מומחה או גנן מוסמך או אגרונום.

טיפול נכון ימזער את הנזקים, יימנע את קריסת העץ ומפגע סביבתי רחב היקף. עצים הנגועים בצורה קיצונית, מחוייבים בקבלת רישיון כריתה וטיפול בגדם העץ עפ"י הנחיות משרד החקלאות. ההליך כרוך בהעסקת גורם מקצועי מוסמך. באחריות התושבים לפנות לגורמים אלה ולטפל במפגע.

במידה ולא תבוצע פעילות הדברה או כריתה כנדרש בעץ נגוע, יינתן קנס בסך 475 ₪ לפי סעיף 2א' לחוק עזר לירושלים (שמירת הסדר והניקיון), תשל"ח – 1978 , בגין אי הסרת המפגע.

תודה על שיתוף הפעולה!
לפרטים נוספים: מחלקת הגננות בטל' 02-6297753​


 
 

חזור