כריתת עצי הדקל בכיכר ספרא – עיריית ירושלים

כריתת עצי הדקל בכיכר ספרא

עקב קריסת עץ דקל בכיכר ספרא, שבנס לא גרם לפגיעה בגוף ובנפש קבעו אגרונומים ומהנדס מומחה כי העצים ברחבת הדקלים נמצאים בסכנת קריסה יש להוציאם בטרם תתרחש קריסה נוספת.

תצוגת תאריך

20/12/2017

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

לפני מספר חודשים קרס במפתיע בצהרי היום אחד מעצי הדקל בכיכר ספרא אל ציר הרכבת ברחוב יפו ובנס לא היו נפגעים בגוף ובנפש.

לאחר הקריסה עיריית ירושלים פעלה במידית לגדר את הרחבה ולבדוק את כל העצים די למנוע כל סכנה לאלפי התושבים והמבקרים העוברים בה מידי יום.

במסגרת הבדיקה גייסה העירייה אגרונומים מומחים, מומחי קונסטרוקציה, אדריכלים ומומחי בטיחות על מנת לבחון את כל האפשרויות הקיימות במטרה להבטיח בראש ובראשונה את בטיחות העוברים ושבים.

לאחר בדיקות פרטניות שבוצעו בכל העצים עלה כי עצים רבים נוטים הצידה ועלולים לקרוס.

לאחר בחינת כלל חוות הדעת והמלצות הגורמים המקצועיים השונים והמומחים, אימצה העירייה את המלצת האגרונומים ואנשי הבטיחות ומאחר ולמרבה הצער קיימת סכנת קריסה נוספת וסכנה לעוברים ושבים.

תפעל העירייה לפי הנחיית האגרונומים ויועצי בטיחות להסרת העצים המסכנים  ולקדם תכנון מחודש לרחבה בשיתוף חברת עדן.


חזור