מחסנים את עצי האורן בירושלים – עיריית ירושלים

מחסנים את עצי האורן בירושלים

במהלך חודשים נובמבר-דצמבר 2018 העירייה תבצע חיסון בעצי האורן נגד קיני טוואי התהלוכה, למניעת פגיעה גופנית כתוצאה מבקיעת הקינים והופעת הזחל.

תצוגת תאריך

25/11/2018

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

מחסנים את עצי האורן בירושלים

תמונה1

במהלך חודשים נובמבר-דצמבר 2018 העירייה תבצע חיסון בעצי האורן נגד קיני טוואי התהלוכה, למניעת פגיעה גופנית כתוצאה מבקיעת הקינים והופעת הזחל.

החיסון יבוצע בשטחים הציבוריים בעיר על ידי צוותים מוסמכים.

טיפול בעצי האורן בשטחים פרטיים:

תושבים אשר בחצרותיהם עצי אורן מתבקשים לבצע בדיקה וטיפול בעצים במידת הצורך, על ידי גורם מקצועי.

יש לבצע את החיסון במהלך חודש נובמבר. ביצוע החיסון על ידי העירייה בשטחים הפרטיים כרוך בתשלום.

לפרטים נוספים:

האגף לשיפור פני העיר, מחלקת הגננות בטלפון: 02-6297753/4


חזור