טפסים בנושא שיפור פני העיר – עיריית ירושלים

טפסים בנושא שיפור פני העיר

חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
7
פריטים ברשימה
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
בקשה לכריתת עץ בשטח בנייה שיפור פני העיר
בקשה לעקירת עצים שיפור פני העיר
בקשה לקיום אירוע/מחאה בשטח ציבורי שיפור פני העיר
פניות למחלקת אחזקה שיפור פני העיר
פניות ציבור לאגף שיפור פני העיר שיפור פני העיר
פניות ציבור למחלקת גננות באגף לשיפור פני העיר שיפור פני העיר
פניות ציבור למחלקת תחזוקת כבישים ומדרכות באגף לשיפור פני העיר שיפור פני העיר