הודעות לתושבים – עיריית ירושלים

הודעות לתושבים

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

דוח ביצוע והישגים 2017 https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Employment/msg/Pages/Performance_report.aspxדוח ביצוע והישגים 2017 <img alt="" src="/Residents/Employment/msg/PublishingImages/tasukaduach.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הגדרנו וגיבשנו מודל לעבודת רכזי התעסוקה בשכונות, לאור עבודת מרכזי התעסוקה לאוכלוסיות השונות והצורך במתן כלים מקצועיים מותאמים.</p>​פתחנו את מרכז "ריאן" לתעסוקת תושבי מזרח העיר, בשיתוף פעולה עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והג'וינט תב"ת. השלמנו את מיפוי צרכי המעסיקים בעיר והגענו לתחומים ומקצועות בהם נדרשת התערבות באמצעות תכניות חדשות. פיתחנו וקידמנו תכניות לפיתוח הקריירה של סטודנטים מתחומי העיצוב והאומנות (ה"מעמדהיצירתי") וכן, מדעי החברה והרוח. הרחבנו את התחומים לשילוב המגזר החרדי בתעסוקה בריאות, הייטק, בניין, בזכות יצירת התאמות בין צרכי המעסיקים וצרכי האוכלוסייה. לפרטים מלאים לחצו כאן18/06/2018 21:00:00
גיוס עובדים למערך הבחירותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/bchirot.aspxגיוס עובדים למערך הבחירות<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/bchirot2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הבחירות לראשות העירייה ולמועצת העירייה תתקיימנה ביום שלישי כ"א חשוון תשע"ט 30.10.18 במידה ויידרש סיבוב שני לבחירת ראש עיר, מועד הבחירות הנוספות יחול ביום שלישי ה' כסלו תשע"ט 13.11.18.הארגון, הניהול והביצוע של הבחירות מוטל על העירייה ולצורך כך, הוקם מטה בחירות עירוני, בראשו עומד מנהל האגף לחרום וביטחון מר עוזי חן, אשר מונה ע"י המנהל הכללי מתוקף סמכותו.בהתאם לאמור בנהלי העירייה, הריני פונה אליכם בזאת להציע מועמדותכם לתפקיד במטה הבחירות בהתאם לרשימת התפקידים המוצעים בהמשך מכתבי זה.בתפקידים המוצעים כמפורט בהמשך מכתבי זה, יועסקו העובדים בפרקי זמן שונים לקראת מועד הבחירות.עובד/ת יוכל/תוכל להגיש מועמדות לתפקיד אחד בלבד, למעט לתפקיד ראש אזור/סגן ראש אזור שהגשת המועמדות הינה לשני התפקידים. בחירת העובדים ומינויים יעשו ע"י הוועדה לבחירת עובדי העירייה בראשות המנהל הכללי ובהשתתפות המשנה למנכ"ל וראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני, סמנכ"ל וראש מינהל תפעול, נציג היועץ המשפטי ומשקיף מטעם מבקרת העירייה. האמור יבוצע לאחר שהמועמדים יעברו מיון ע"י ראש מטה הבחירות העירוני ו/או ע"י נציגים מטעמו. המלצות מטה הבחירות לבחירת המועמדים תובאנה לאישור הוועדה לבחירת עובדים בראשות המנהל הכללי.מועד אחרון להגשת מועמדות הינו יום שלישי יג' בתמוז תשע"ח 26.6.2018 בשעה 1200להגשת מועמדות בטופס מקוון לחצו כאן! 18/06/2018 21:00:00
מוסיקה חובקת עולם - גאלהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/PublicLibrary/Pages/Gala.aspxמוסיקה חובקת עולם - גאלה<img alt=" " src="/RecreationandCulture/PublicLibrary/PublishingImages/Gala.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מוזמנים למופע מוסיקה חובקת עולם - גאלה - תכנית חגיגית לסיום העונה, יתקיים ב26 ביוני.</p>הספרייה למוסיקה מזמינה אתכם ל-מוסיקה חובקת עולם - גאלהזוהי תכנית חגיגית לסיום העונה בשירה ונגינה.במאי ומנהל אמנותי מירצ'ה קנטאקוזינובהשתתפות סולני אופרה "פיקולו", סבטלנה בנדיקובה, יוליה פלקחין, מוניקה שוורץ, רבקה פלק, סיגל חמיידס, מרק שיימר, קונסטנטין קוטלניקוב, אנדרי טריפונוב, בוריס קרבט, ולדימיר וימגוק, פאינה מורגולוב, אלה דנציג, סוניה מזרזמרת ואורחת מאוקראינה- אלונה קורזביץהמופע יתקיים ביום שלישי, י"ג בסיון תשע"ח 26.6.18, בשעה 2000 באודיטוריום ימקא, רחוב דוד המלך 26לפרטים נוספיםניתן לפנות לספרייה למוסיקה בטלפון 02-5456894 או 02-5456875 או דרך המייל - רונית מזרחי - לחצו כאןמחיר לכרטיס 30 שקליםרכישת כרטיסים בספריות העירוניות וביום האירוע באולם ימקא18/06/2018 21:00:00
העברת ספריית קריית מנחם למיקום חדשhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/PublicLibrary/Pages/MovingLabreryKiryatManahem.aspxהעברת ספריית קריית מנחם למיקום חדש<img alt=" " src="/RecreationandCulture/PublicLibrary/Documents/katalog.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>סגירת ספריית קריית מנחם בשל העתקת למקום חלופי החל מה-1 ביולי עד להודעה חדשה.</p>בשל העתקת הספרית קריית מנחם למקום חלופי, הספרית תיסגר החל מיום ראשון, 01.07.18, י"ח בתמוז עד להודעה חדשה. ניתן להחליף ספרים בהצגת כרטיס קורא בספריות הבאות• ספריית קריית יובל רחוב צ'ילה 8 - מתנ"ס פיליפ ליאון – טל' 02-6424486 • ספריית בית הכרם – רחוב אהרונוב 20 – מתנ"ס בית הכרם – טל' 02-5468076 לפרטים נספיםניתן לפנות להודיה לוי - אחראית ספרייה קריית מנחם בטלפון 02-6310639; 058-7634652 -18/06/2018 21:00:00
אירועי חודש הקריאה בספריות העירוניותhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/PublicLibrary/Pages/ReadingMonth2018.aspxאירועי חודש הקריאה בספריות העירוניות<img alt=" " src="/RecreationandCulture/PublicLibrary/PublishingImages/readingmonth.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>מוזמנים לאירועי חודש הקריאה בספריות העירוניות - מבחר אירועים מגוונים לילדים​</p> בואו עם הילדים למגוון אירועים סביב חודש הקריאה בספריות העירוניות​18/06/2018 21:00:00
מנפצים את הביורוקרטיה בהיתרי הבנייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/birocracy.aspxמנפצים את הביורוקרטיה בהיתרי הבנייה<img alt=" " src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/בירוקרטיה.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>בארבע השנים האחרונות ירד הזמן הממוצע לקבלת היתר בנייה לאחר אישור הוועדה המקומית: מ- 500 ימים בממוצע ל- 85 ימים בממוצע ​</p>שלוש שנים לאחר השקת מסלול "חוצה רישוי" בירושלים, העירייה מכריזה על הצלחה משמעותית קיצור מאות ימים בלוחות הזמנים בהליך הרישוי. הזמן הממוצע לקבלת היתר בנייה ירד מ-500 ימים ל-80 ימים בממוצע (לאחר אישור הועדה המקומית), כפי שעולה מניתוח לוחות הזמנים בהליך "חוצה רישוי" בין 2014 לסוף 2017.ההשוואה נערכה ביחס לזמן לקוח וזמן עירייה בנפרד, וממנה עולה תמונה ברורה באופן חד-משמעי של ירידה חדה ועקבית בשני המדדים, אשר מסתכמת במאות ימים. הזמן הממוצע עבור הלוקח עומד על 85, והזמן הממוצע של העירייה עומד על 50 ימים.מסלול "חוצה רישוי" מאפשר הגשה מקוונת של הבקשות להיתרי בנייה, כמו גם שקיפות מלאה של כל שלבי ההליך המנוטרים והמקוונים. הלקוח זוכה ליתרון משמעותי, שכן הוא אינו חייב להגיע למשרדי העירייה ויכול לבצע פעולות רבות באופן מקוון בכל שעות היממה. כמו כן, מתקיים מעקב ממוחשב מוחלט על כל תיק היכן הוא נמצא, מהו הסטטוס שלו והאם הטיפול בו נמצא בתוך לוחות הזמנים המוגדרים או חורג מהם. הלקוחות מקבלים עדכונים שוטפים לגבי סטטוס הטיפול בתיקים, וכן מקבלים עדכון אם בעלי מקצוע מטעמם אינם מספקים לעירייה נתונים או מסמכים הנדרשים לצורך המשך הטיפול בהוצאת היתר הבנייה.בזכות המחשוב של המערכת והמעקבים ההדוקים על התהליך, תוך השקעת משאבים ותשומות רבות – ברמת כל תיק – התאפשר צמצום משך הטיפול בהוצאת ההיתרים. הדו"ח משקף את המאמץ העקבי והעבודה היומיומית הנעשית על ידי כלל הגורמים העירוניים, השותפים להליך "חוצה רישוי" מנהלי מחלקות, ראשי צוותים, רפרנטים, בוחנים ומקבלי קהל. בנוסף, הוא משקף את איכות ואמינות המערכות הממוחשבות העירוניות התומכות את תהליכי העבודה ומאפשרות עבודה במקביל, תמונה מערכתית, בסיסי מידע ונתונים, מעקב ובקרה. בהתאם לצמצום המשמעותי בזמני הלקוח, בעירייה ממשיכים לעשות כל מאמץ להמשיך ולשפר את התהליך.ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ציין כי "מדובר במהפכה בשיפור השירות לתושבי הבירה. בדרך זו העירייה מאפשרת לתושבי הבירה להעלות את רמת חייהם, ולהפוך את תהליך הרישוי ליעיל ופשוט יותר".אופיר מאי, מנהל אגף רישוי ופיקוח, הסביר כי "מדובר בשדרוג משמעותי בשירות לתושבי העיר, אשר בעבר נדרשו לעבור תהליך רישוי מלא ומורכב לבקשות פשוטות".17/06/2018 21:00:00
מופע מיוחד - יובל לספר מיכאל שליhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/PublicLibrary/Pages/MichaelShely.aspxמופע מיוחד - יובל לספר מיכאל שלי<img alt="ליליאן ברטו" src="/RecreationandCulture/PublicLibrary/PublishingImages/lilyan_bareto_reading.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הספרייה המרכזית בבית העם מזמינה אתכם לקפה ספרותי והפעם מופע מיוחד - יובל לספר "מיכאל שלי"</p>לרגל חודש הקריאה אתם מוזמנים לקפה ספרותי והפעם מופע מיוחד - יובל לספר "מיכאל שלי" - רומן מופתי מאת הסופר עמוס עוז. הספר "מיכאל שלי" זו יצירה שזכתה לפרסום עולמי ותורגמה ל 33- שפות.בהשתתפות• פרופ' ניסים קלדרון• השחקנית ליליאן ברטו• המוסיקאי דניאל סלומוןהאירוע יתקיים ביום רביעי, יד' בתמוז תשע"ח, 27.6.18 בשעה 2000 בספרייה המרכזית בית העם, קומה 3, רחוב בצלאל 11. רכישת כרטיסים בספריות העירוניות בעלות של 35 ₪, בערב האירוע 40 ₪. לפרטים נופסיםטלפון 02-5456875 או טלפון02-545689417/06/2018 21:00:00
קייטנת מדע וטכנולוגיה 2018 https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/science_camp.aspxקייטנת מדע וטכנולוגיה 2018 <img alt="" src="/Residents/Education/Education/PublishingImages/madaa.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​משרד המדע מפעיל קייטנת מדע וטכנולוגיה במינהלים הקהילתיים בשכונות שונות בירושלים בשיתוף מינהל תרבות, חברה וספורט, אגף חברה.</p>הקייטנה תתקיים במהלך חודשי הקיץ יולי אוגוסט 2018.כל קייטנה נמשכת 5 ימים, ראשון עד חמישי, בין השעות 800- 1300בעלות של 80 ₪ לילד. למסיימי כיתה א-ב מתמטיקה בכיףלמסיימי כיתה ג-ד רובוטיקהלמסיימי כיתה ה-ו מייקרינג (יצירתיות)פירוט התאריכים, גיל הקבוצה והמיקום.להרשמה ותשלום מקוון www.ytek.co.il לפרטים נוספים ניתן לפנות למינהלים הקהילתייםלפניכם טבלת פעילויות קייטנת מדע וטכנולוגיה מגזר שם מתקן בחירת סדנא גיל קהל יעד (מסיימי כיתה) תאריך הסדנא מזרח העירואדי ג'וז - בית פיילייצירתיות-מייקרינגה-ו 22-26/7/2018​ואדי ג'וז - בית פיילירובוטיקהג-ד15-19/7/2018​שועפט – בית הנועריצירתיות-מייקרינגה-ו5-9/8/2018​שועפט – בית הנועררובוטיקהג-ד12-16/8/2018 מגזר חרדימינהל קהילתי אשכולות (1) יצירתיות-מייקרינגה-ו (בנים)29.7-2.8/2018​מינהל קהילתי בוכרים יצירתיות-מייקרינגה-ו (בנות)12-16/8/2018​מינהל קהילתי בית רוס (מגזר חרדי) (1)רובוטיקהג-ד (בנים)23-27/7/2018​מינהל קהילתי רוממה רובוטיקהג-ד (בנות)12-16/8/2018​מינהל קהילתי נווה יעקביצירתיות-מייקרינגה-ו (בנות)12-16/8/2018​מינהל קהילתי הר נוף (1) מתמטיקהא-ב (בנות)12-16/8/2018​מינהל קהילתי הר נוף (2) רובוטיקהג-ד (בנות)19-23/8/2018​מינהל קהילתי אשכולות (2) רובוטיקהג-ד (בנים)29.7-2.8/2018​מינהל קהילתי אשכולות (3) יצירתיות-מייקרינגה-ו (בנים)29.7-2.8/2018 מגזר כללימינהל קהילתי גבעת שאול (דתי לאומי) (2)רובוטיקהג-ד (בנות)19-23/8/2018​מינהל קהילתי פסגת זאברובוטיקה ג-ד29.7-2.8/2018​מינהל קהילתי גילהיצירתיות-מייקרינגה-ו23-27/7/2018​מינהל קהילתי לב העיררובוטיקהג-ד(בנות)8-12/7/2018​בקעה - בית לזרוסמתמטיקה א-ב29.7-2.8/2018​בקעה - בית לזרוסרובוטיקה ג-ד29.7-2.8/2018​קטמון - קנגורויצירתיות-מייקרינגה-ו15-19.7/2018​גוננים - בית הופמןמתמטיקה א-ב12-16/8/2018​פת - פאני קפלןמתמטיקה א-ב29.7-2.8/2018​פת - פאני קפלןרובוטיקה ג-ד29.7-2.8/2018 ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת יולי1 ביולי 234567​8 91011121314​לב העיר – רובוטיקה (ג-ד) בנות​​​​ ​15 161718192021​בית פיילי ואדי ג'וז – רובוטיקה (ג-ד)​​​​ ​קנגורו – מייקרינג (ה-ו)​​​​ ​22צום ט' באב232425262728​בית פיילי ואדי ג'וז – מייקרינג (ה-ו)​​​​ ​ גילה – מייקרינג (ה-ו) מעורב​​​​ ​ גבעת שאול (1) – רובוטיקה (ג-ד) בנים ​​​​ ​29 30311 באוגוסט234​אשכולות (1) – מייקרינג (ה-ו) בנים​​​​ ​אשכולות (2) – רובוטיקה (ג-ד) בנים​​​​ ​אשכולות (3) – מייקרינג (ה-ו) בנים​​​​ ​פסגת זאב – רובוטיקה (ג-ד) מעורב​​​​ ​בית לזרוס – מתמטיקה (א-ב)​​​​ ​בית לזרוס – רובוטיקה (ג-ד)​​​​ ​פאני קפלן – מתמטיקה (א-ב)​​​​ ​פאני קפלן – רובוטיקה (ג-ד)​​​​ אוגוסט5 67891011​שועפט – מייקרינג (ה-ו)​​​​ ​12 131415161718​שועפט – רובוטיקה (ג-ד)​​​​ ​רוממה – רובוטיקה (ג-ד) בנות​​​​ ​נווה יעקב – מייקרינג (ה-ו) בנות​​​​ ​הר נוף (1) – מתמטיקה (א-ב) בנות​​​​ ​בוכרים – מייקרינג (ה-ו) בנות​​​​ ​בית הופמן – מתמטיקה (א-ב)​​​​ ​19 202122232425​הר נוף (2) – רובוטיקה (ג-ד) בנות​​​​ ​גבעת שאול דת"ל (2) – רובוטיקה (ג-ד) בנות​​​​ ​26 27282930311 בספטמבר להרשמה ותשלום מקוון www.ytek.co.il לפרטים נוספים ניתן לפנות למינהלים הקהילתיים 17/06/2018 21:00:00
הגשת בקשות למלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטייניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ExcellentPlayer.aspxהגשת בקשות למלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​זוהי פנייה מטעם עיריית ירושלים לאגודות ספורט וספורטאים בירושלים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים.</p>​עיריית ירושלים פונה בהליך זה לאגודות ספורט ירושלמיות ולספורטאים ירושלמים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים המתאמנים באגודות הספורט בהתאם לדרישות המפורטות במסמך המצורף. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית עד יום 6/9/2018 לידי משה רנד, בניין 10, קומה 2, כיכר ספרא, ירושלים. פרטים נוספים ניתן לקרוא במסמך המצורף - לחצו כאןלפרטים נוספים וקבלת מסמכי ההליך לצורך הגשת הצעה יש לפנות למר משה רנד מאגף הספורט בטל' 02-6297533. 16/06/2018 21:00:00
תם צום הרמדאן: השקעה חסרת תקדים במזרח העירhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ramadanends.aspxתם צום הרמדאן: השקעה חסרת תקדים במזרח העיר<img alt=" " src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/תותח%20הרמדאן.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>תם צום הרמדאן: השקעה חסרת תקדים במזרח העיר.</p><p>ראש העיר ברקת ירה בתותח הרמדאן המסורתי ונעל את יום הצום ה-28. בנוסף, חנך את הפארק הרובעי הגדול ביותר במזרח העיר. לקראת החג ולאורכו העירייה השקיעה במבצע ניקיון מקיף, בריבוד כבישים ובשיפור תשתיות ובהכשרת מגרשי חנייה לטובת המתפללים: "פתיחת הפארק הרובעי ממשיכה את תנופת גני המשחקים החדשים שפתחנו בשנים האחרונות בכל רחבי העיר, ובפרט בשכונות מזרח העיר"</p>​ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ירה השבוע בתותח הרמדאן העתיק ונעל את יום הצום ה-28. האירוע התקיים יחד עם משפחתו של החאג' יחיא סנדוקה, אשר אחראית להפעלת התותח במשך חודש הצום ובימי חג עיד אל-פיטר. היא מופקדת על ירי התותח מאז התקופה העות'מאנית, לפני כ- 200 שנה.ראש העיר ברקת הדגיש כי "השנה השקענו באופן חסר תקדים בשיפור חזות העיר, בתשתיות ובהפקת אירועי תרבות לכבוד הרמדאן, לרווחת תושבים העיר ואורחיהם. גם השנה מתגאה העיר ירושלים בחופש הפולחן, הסבלנות והסובלנות שלה כלפי כלל הדתות בעיר. אני שמח לקחת חלק באירועי חודש הצום, ומאחל לתושבים המוסלמים עיד אלפיטר שמח".לקראת הרמדאן, ערכה העירייה מבצע ניקיון מקיף בשכונות ופינתה מצבורי אשפה גדולים, כולל פסולת עפר ובניין. בנוסף, נפרסה תאורת חג ברחובות מזרח העיר, נתלו 40 שלטי ברכה בשלוש שפות ברחבי העיר, נתלו דגלים צבעוניים חגיגיים והושקעו סכומי כסף גדולים בריבוד כבישים ובסתימת בורות ברחובות הראשיים. כמו כן, הוצבו ספסלים חדשים ונפרסו צליות בסביבות העיר העתיקה. במהלך ימי הצום, התבצע פינוי מוגבר של אשפה מן הצירים הראשיים, לצד ניקיון הפארקים והגנים הציבוריים. זאת במטרה לאפשר אווירה חגיגית ומכובדת לאורך כל חודש הרמדאן.בתחום התחבורה הוכשרו מגרשי חנייה ייעודיים לשימוש המבקרים והמתפללים, ותוגברה תדירות הרכבת הקלה במטרה להקל על המגיעים להר הבית ולעיר העתיקה. בנוסף להיערכות בתחומי התברואה והתשתיות, התקיימו אירועי תרבות וחברה בשיתוף עם המינהלים הקהילתיים ב-12 שכונות. במסגרתם נפתחו מגרשים בית ספריים עם תאורה בלילה לטובת הקהילה, והתקיימו טורנירים של ספורט בשכונות. יתר על כן, אגף הרווחה בעירייה חילק תלושי מזון לנזקקים בלשכות הרווחה.ראש העיר חנך את גן רוקפלר המחודש – הפארק הרובעי הגדול ביותר במזרח העירעל רקע צום הרמדאן וחגיגות סיום הצום, חנך ראש העיר ברקת את גן רוקפלר המחודש. הוא משתרע על שטח של כ-10 דונם, ומהווה את הפארק הרובעי הגדול ביותר במזרח העיר. חידוש הגן הוא פרויקט משותף לעיריית ירושלים ולמשרד ירושלים ומורשת, והושקעו בו למעלה מ-7.5 מיליון ₪. עבודות החידוש בוצעו ע"י הרשות לפיתוח ירושלים באמצעות החברה העירונית מוריה.במסגרת העבודות לחידוש הגן הוחלפו כל מתקני הספורט במתקני ספורט חדישים וייחודיים, הותקנה תאורה היקפית, שודרגו כלל התשתיות במקום, בוצע גינון מחודש ונשתלה צמחייה בכל רחבי הגן. כמו כן, בוצעה הנגשה מלאה של הגן לנכים, נוספו מקומות ישיבה ועמדות שתייה, ובקרוב ייפתחו במקום שירותים ציבוריים לרווחת המבקרים בגן.הגן עתיד לשרת כ-40,000 תושבים משכונת ואדי ג'וז ומהשכונות הסמוכות (שייח' ג'ראח, באב אל-זהרה, העיר העתיקה); ויהווה מוקד לשלל פעילויות נוער וספורט בשעות אחר הצהריים המאורגנות ע"י עיריית ירושלים והמינהל הקהילתי. באירוע חנוכת הגן המחודש לקחו חלק מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, אייל חיימובסקי; מנכ"ל חברת מוריה, דורון נויורט; נציג המינהל הקהילתי, חאג' סאמי חאמד; ומנהל המינהל, מר מוחמד עליאן.ראש העיר ברקת ציין כי "גן רוקפלר המחודש הוא הפארק הרובעי הגדול והמרכזי במזרח ירושלים, וייהנו ממנו אלפי משפחות וילדים מהאזור. פתיחת הגן החשוב הזה ממשיכה את תנופת גני המשחקים החדשים שפתחנו בשנים האחרונות בכל רחבי העיר, ובפרט בשכונות מזרח העיר. אני מברך את התושבים לרגל פתיחת הגן ולרגל חג עיד אל-פיטר, שייחגג בסוף השבוע".מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, אייל חיימובסקי, הסביר כי "הרשות לפיתוח ירושלים קידמה בשנים האחרונות עשרות פרויקטים בהיקפים חסרי תקדים באגן העיר העתיקה, ובכלל זה בשכונות הערביות. אנחנו ממשיכים בתנופת הפיתוח של האזור לרווחת כל התושבים" .חידוש הגן מצטרף לשורה ארוכה של פרויקטים המבשרים תנופת פיתוח אדירה באזור, אשר ההשקעה בהם נאמדת ב-30 מיליון ₪ בקירוב. בין מיזמים אלה נכללים שדרוג רחוב הנביאים, שדרוג דרך שכם, פיתוח שער שכם, גני משחקים חדשים שנפתחו לאחרונה ועוד פארק רובעי נוסף בתכנון.13/06/2018 21:00:00
אנחנו מכניסים אתכם לכושר – על חשבוננו!https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/sports.aspxאנחנו מכניסים אתכם לכושר – על חשבוננו!<img alt=" " src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/sports.png?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אנחנו מכניסים אתכם לכושר בחינם!</p><p>לעידוד אורח חיים בריא ושמירה על כושר גופני, החלטנו לקיים אימוני כושר חינמיים במרחב הפתוח באמצעות אגף הספורט. בואו איתנו לשיעורי זומבה, קיקבוקס ופילאטיס במהלך החודשים יוני ויולי 2018!</p>​עיריית ירושלים דואגת לבריאות התושבים, ובמסגרת זו יוזמת ומנגישה עבור תושבי העיר אימוני כושר בחינם. באמצעות אגף הספורט, נקיים אימוני כושר חינם במרחב הפתוח, לרווחת תושבי העיר. זאת במטרה לעודד אורח חיים בריא ושמירה על כושר גופני.פעילות ספורטיבית היא מפתח לאיכות חיים ולבריאות טובה. אימוני כושר זמינים לתושבים, שאינם כרוכים בתשלום - מגדילים את הסיכוי שיותר אנשים יתנסו באימונים, יעסקו בספורט וייהנו מהשירות.בואו להיכנס איתנו לכושר במהלך החודשים יוני ויוליזומבה במתחם התחנה – כל יום שני מ-1800 עד 1900.קיקבוקס במתחם התחנה – כל יום שלישי מ-1900 עד 2000.זומבה בכיכר ספרא – כל יום שלישי מ-1900 עד 2000.פילאטיס במוזיאון מגדל דוד – כל יום שישי, מ-800 עד 900.את האימונים יעבירו מאמנים מקצועיים ומנוסים ואין צורך ברישום מראש ובניסיון קודם.13/06/2018 21:00:00
מונדיאל על הברhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Sports/Pages/mondial.aspxמונדיאל על הבר<img alt="מונדיאל על הבר" src="/RecreationandCulture/Sports/PublishingImages/mondial_msg.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>לפניכם כ- 40 בתי עסק שיש בהם הקרנה מתחמית, <a href="https://www.thinglink.com/scene/1063817482315235329">לצפייה במפה המפורטת, הכנסו!</a></p>​שם העסקרחובאזור​בולינטדורות ראשונים מרכז העיר​סינמה סיטי קריית הלאוםכניסה לעיר​קפית עמק רפאיםמושבה גרמנית​באב אל ימאן עזה רחוב עזה​המקום בן שטח מרכז העיר​דבליןהללמרכז העיר​מייקס פליסיפומרכז העיר​ז'בוטינסקיבן שטחמרכז העיר​תל אביב בן שטחמרכז העיר​ג'נטריבלין מרכז העיר​בלו הול יואל משה סלומוןמרכז העיר​פוקצ'ה ברעמק רפאיםמושבה גרמנית​נוקטורנובצלאל מרכז העיר ​ממפיס אגריפסשוק​קדמה ממילאמרכז העיר ​הבוטקהכיכר דוד רמז מתחם התחנה ​אורן ויאני שץ מרכז העיר ​בדרדקקרן היסוד מרכז העיר​סוהוריבלין מרכז העיר ​גולה מתחם התחנה מתחם התחנה ​המבורגר של שגביד חרוציםתלפיות ​שושנה ברשושןמרכז העיר ​בלונדי כיכר דוד רמז מתחם התחנה ​הקפטן כיכר דוד רמז מתחם התחנה ​מפגש השייח האומן תלפיות BBB​הלל​​מרכז העיר​בורגס בר​עמק רפאים​​מושבה גרמנית​פיקדילי​הללני המלכה​מרכז העיר​​בלאק בר בורגר​שלומציון המלכה ​מרכז העיר​​אלף​​שוק​​אברהם הוסטל​יפומרכז העיר​​הברדקיסטים- ברדק ​בית יעקב​שוק​​מוזס​יצחק רבין​קרית הלאום​​​13/06/2018 21:00:00
קול קורא לשילוב מורים יהודים בבתי ספר במזרח העירhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Teachers_in_East_Jerusalem.aspxקול קורא לשילוב מורים יהודים בבתי ספר במזרח העיר<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מנהל החינוך מזמין מציעים להגיש הצעות לליווי והדרכה בביצוע פרויקט שילוב מורים יהודים להוראת עברית בבתי ספר במזרח ירושלים</p>הגשת הצעותלהגיש לא יאוחר מיום רביעי, 27/6/18, י"ד תמוז תשע"ח, בשעה 1400 בתיבת המכרזים בכיכר ספרא בניין 3, קומה 2.פרטים נוספים ניתן לקבל באגף פדגוגיהאגף פדגוגיה, כיכר ספרא 3, באמצעות דואר אלקטרוני krahinoam@jerusalem.munu.il .על המעטפה יש לכתוב "הזמנה להציע הצעות לליווי והדרכה בביצוע פרוייקט לשילוב מורים יהודיים להוראת השפה העברית בבתי ספר במזרח ירושלים"לפרטים מלאים אודות ההליך לחצו כאן12/06/2018 21:00:00
הצעה להיכלל במאגר היועצים והמפקחים למחלקת התאורהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/maor.aspxהצעה להיכלל במאגר היועצים והמפקחים למחלקת התאורה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>בימים אלה, נערכת עיריית ירושלים להקמת מספר מאגרי יועצים ומתכננים,<br>בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים.​</p>המחלקה למאור באגף לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים אחראית, בין היתר, על התכנון,הפיתוח והאחזקה של רשתות תאורה לאורך כבישים, גנים ציבוריים ולתאורת חירוםבמקומות נדרשים ובאיכות שתספק את צורכי התושבים והבאים בשערי העיר וזאתבהתאם לחוק לתקנים ותקני הבטיחות.הגשת הבקשותהצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 1 קומה 3 ,חדר 102 באגף שפ"ע , עד ליום 8.7.18 בשעה 1200​שאלות והבהרותבשאלות או הבהרות ניתן לפנות למר אמיר יוחאי בטלפון 02-6297302 לא יאוחר מיוםראשון בתאריך 21.6.18.שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר אמיר יוחאי בדוא"ל yhamir@jerusalem.muni.il .לפרטים נוספים, הכנסו!להסכם התקשרות לחצו כאן12/06/2018 21:00:00
קורס שופטי כדורסלhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Sports/SportMSG/Pages/Basketball_judges_course.aspxקורס שופטי כדורסל<img alt="" src="/RecreationandCulture/Sports/SportMSG/PublishingImages/Basketball_judges.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הקורס מיועד לתושבי ירושלים בלבד, מדריכי הקורס יהיו מקרב שופטי הכדורסל הבכירים בישראל והמובילים באירופה </p>​הקורס יתקיים בין התאריכים 7-9 ו- 12-14 אוגוסט 2018 תכנית הלימודים תכלוללימודים תיאורטיים ומעשיים של חוקת הכדורסל ותורת השיפוט, פיתוח יכולות מנהיגות ושאיפה למצוינות, התמודדות עם אתגר אישי, מקצועי וספורטיבי, שיפור קבלת החלטות בתנאי לחץ ושיפור הכושר הגופני ותזונה נכונה. תנאי קבלהגיל מינימום – 16• מצב בריאותי תקין• כושר גופני טוב • רקע בכדורסל – יתרון• היעדר רישום פלילי• 12 שנ"ל (תלמיד יגיש אישור לימודים מביה"ס)• רכב פרטי או ניידות – יתרון • ריאיון אישי בפני ועדת קבלה – חובה ועדת הקבלה תתקיים ביום חמישי, בתאריך 21.6.18, בשעה 1400, במשרדי אגף הספורט עיריית ירושלים, כיכר ספרא, בנין 10 (קומה 2), ירושלים.ועדת הקבלה תסתיים בשעה 1600. נא להביא עמך לוועדת הקבלה • קורות חיים • צילום תעודת זהות • אישור מרופא משפחה לעסוק בספורט • 3 תמונות פספורט עדכניות וזהות • צילום תעודת בגרות ותעודות השכלה נוספות • תלמיד מתבקש להביא אישור לימודים מביה"ס עלות הקורס 1,700 ש"ח פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים. בוגרי הקורס ישתלבו מיידית בשיפוט פעיל בליגות הכדורסל השונות תוך עבודה מאתגרת ודינאמית ואפשרות קידום בדרגי השיפוט. לפרטים נוספים צור קשר עם שוהם שניר או אופירה חג'בי 03-5686666 referees@basket-ball.co.il 12/06/2018 21:00:00
הסדרי חניה לתיירים ולמבקרים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/Tourist_parking.aspxהסדרי חניה לתיירים ולמבקרים בירושלים<img alt="" src="/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/PublishingImages/parking_msg_heb.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מקדמת בברכה את המבקרים בעיר ומציעה שילוב של הנאה מרבית ממוקדי התיירות עם פתרונות חניה מומלצים</p>לפניכם הסדרי תנועה וחניה מומלציםתחבורה ציבוריתלמידע על קווי אוטובוס, מוניות, ורכבת קלה - ניתן לפנות לטלפון *8787חניונים ללא תשלוםלרשותכם 3 חניוני חנה וסע למשתמשי הרכבת הקלה גבעת התחמושת, פסגת זאב והר הרצל חניההחניה ברחובות מרכזיים בעיר מוסדרת בתשלום. האגרה לשעה 5.70 שקלאמצעי חניה בירושליםpango+ - טלפון *4500 לאתר פנגו לחצו כאןאיזי פארק - טלפון *3279 (כרוך ברכישת מכשיר) - לאתר איזי פארק לחצו כאןCellopark - טלפון *9070 - לאתר סלופארק לחצו כאןחניונים מרכזיים בעירחניון כיכר ספרא - רחוב שבטי ישראלחניון קרתא - רחוב יצחק קריבחניון שער שכם - בכניסה שער שכםחניון עין כרם - בשכונת עין כרם (ללא תשלום)חניון הר הרצל - (ללא תשלום)חניון גבעת התחמושת (ללא תשלום)חניון שוק קניון - רחוב אגריפס - שוק מחנה יהודה פרטים נוספים באפליקציית ירושלמי לחצו כאן ​11/06/2018 21:00:00
בוקר כייפי לאימהותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/fun_mornning.aspxבוקר כייפי לאימהות<img alt="בוקר כיף" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/FunnyMorning.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>בוקר כייפי לאימהות ולאילו שבדרך</p>בואי ליהנות מ"בוקר כיף" - מפגש כיפי וחברתי לאימהות טריות וכאלו שבדרך.. בתוכנית תוכלו לבחור סדנא אחת משלוש• סדנת יוגה עם יעל גואטה• ריקוד מנשאים עם טלי גליקסמן• הכנת מוצר לחדר הילדים עם אסנת אבניאל במפגש ייערכו הרצאות קצרות בנושא אמהות • שינויים רגשיים ופניים אחרי לידה• להפוך לאמא• אמא טובה דיה במפגש יתקיים גם המופע "למה לא טסתי להודו?" -מופע קומי על החיים האמיתיים אחרי לידת תינוק חדש במשפחה בנוסף, תיהנו מארוחת בוקר קלילה, דוכני מכירה ושירות, עמדות טיפוח עיצוב ותספורת, דוכן צילום מקצועי, מזכרות לכל משתתפת בוקר כיף ייערך ביום שני, 25.6.18, יב' תמוז בין השעות 930 עד 1330, במרכז פאני קפלן, מוריס פישר 20, פת15 ש"ח למשתתפת בהרשמה מראש- לחצי כאן ​11/06/2018 21:00:00
סטריטבולhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Sports/SportMSG/Pages/Streetball.aspxסטריטבול<img alt="" src="/RecreationandCulture/Sports/SportMSG/PublishingImages/stritball2.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​​בתאריכים 31 ביולי עד 1 באוגוסט, יתקיים טורניר סטריטבול בכיכר ספרא. במסגרת אולימפיאדת הילדים הבינלאומית - icg - </p><p>(i<font size="3">nternational Children games</font>) </p>אירוע כדורסל רחוב הגדול בארץ, מתקיים בחודשי הקיץ (יולי, אוגוסט) במשך יומיים בכיכר ספרא.במהלך שני ימי המשחקים בחודשי הקיץ הופכת כיכר ספרא למגרש כדורסל ענק עם 16 מגרשים ועוד מגרש מרכזי אחד גדול, חדיש ומפואר. למעלה מ-1,000 כדורסלנים וכדורסלניות נוטלים חלק במאות המשחקים המתקיימים בימי התחרות.האירוע נערך בשיתוף עם איגוד הכדורסל בישראל והתאחדות הכדורסל העולמית פיב"א, אשר החלה לקיים טורנירים בינלאומיים של סטריטבול 3X3, וירושלים, מצטרפת אף הוא לרשימה מכובדת זו ולערים נוספות ברחבי העולם.הקבוצות המשתתפות מחולקות למספר קטגוריית שונות של נשים וגברים החל מגילאי 10 ועד לבוגרים. המשחקים מתחילים בכל ימי התחרות בשעה 1600 ומסתיימים בשעה 2200.הקבוצות במקום הראשון והשני זוכות בפרסים יקרי ערך, ובנוסף, המקומות הראשונים בכל קטגוריה זוכים באפשרות לייצג את סטריטבול 3X3 ירושלים בסבב העולמי של סטריטבול 3X3 של התאחדות הכדורסל העולמית פיב"א.בנוסף למאות המשחקים מתקיימות תחרויות כדורסל נושאות פרסים פתוחות לקהל, משחקי ראווה של כדורסל בכיסאות גלגלים, משחק ראווה וטקס מרגש עם מיטב שחקני הכדורסל בישראל, תחרות שלשות ותחרות הטבעות מרהיבה כשכל האירוע מלווה במוזיקה קצבית שהופכת את חוויות הכדורסל להנאה אחת גדולה. 09/06/2018 21:00:00
אולימפיאדת הילדים הבינלאומית –icghttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Sports/SportMSG/Pages/Icg.aspxאולימפיאדת הילדים הבינלאומית –icg<img alt="" src="/RecreationandCulture/Sports/SportMSG/PublishingImages/begin_msg1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​​לראשונה בישראל ירושלים תארח את אולימפיאדת הילדים בתאריך 29 ביולי עד 2 באוגוסט</p>​לעיר יגיעו ספורטאים ילדים ובני נוער מכ- 90 ערים מרחבי העולם לאולימפיאדת הילדים - (ICG – International Children Games) אירוע פתיחה מרהיב יתקיים בבריכת הסולטן ב- 29.7 09/06/2018 21:00:00
פעילות שוקולד לאימהות וילדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/shokalte_harnof.aspxפעילות שוקולד לאימהות וילדים<img alt="סדנת שוקולד לאימהות וילדים בהר נוף" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/shkolad.JPG" style="BORDER:0px solid;" /><p>רגעים מתוקים- חוויה משפחתית שוקולדית לאימא ולילדיה </p><p>​</p>בכל מפגש את וילדייך תצרו "משהו מתוק" משוקולדתוך לימוד על סוגי המרקמים, טעמים, איך מזלפים, איך מורחים ועוד...ומתכון לקחת הביתה להמשך החוויה.הפעילות תתקיים בימי שלישי בשעה 1630- 1730 במקום למשפחה ברחוב שאולזון 49 לילדים בגילאי 4-6 בלבד! מחיר למשפחה- 70 ₪ לכל המשפחה לפרטים והרשמה 02-651902602-6401410​05/06/2018 21:00:00