צו המסים – עיריית ירושלים

צו המיסים

​​"צו המיסים" כולל את אופן קביעת חיוב הארנונה לנכסים ולקרקעות תפוסות לכל שנת מס, וכלולות בו הגדרות האזורים, הבניינים, הסיווגים ואופן חישוב השטח, לרבות פירוט מלא של סוגי האזורים לכל גוש וחלקה בעיר, השימושים והתעריפים לכל שימוש ואזור.

 

 

צו המיסים 2019צו המיסים 2019<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/Misim2019.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2019</a>
צו המיסים 2018צו המיסים 2018<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/Hariga2018.pdf" target="_blank">בקשה להעלאה חריגה לשנת 2018 ואישור השרים</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/Arnona2018.pdf" target="_blank">החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2018</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/Misim2018.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2018</a>
צו המיסים 2017צו המיסים 2017<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/RequestRaise2017.pdf" target="_blank">בקשה להעלאה חריגה לשנת 2017 ואישור השרים</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/TaxOrder2017Decision.pdf" target="_blank">החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2017</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/TaxOrder2017.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2017</a>
צו המיסים 2016צו המיסים 2016<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/RequestRaise2016.pdf" target="_blank">בקשה להעלאה חריגה לשנת 2016 ואישור השרים</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/MoazaDecisionArnona2016.pdf" target="_blank">החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2016</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/TaxesOrder2016.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2016</a>
צו המיסים 2015צו המיסים 2015<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/bakashahr2015.pdf" target="_blank">בקשה להעלאה חריגה לשנת 2015 ודחיית הבקשה</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/halata2015.pdf" target="_blank">החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2015</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/taxms2015a.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2015</a>
צו המיסים 2014צו המיסים 2014<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/bakasha.pdf" target="_blank">בקשה להעלאה חריגה לשנת 2014 ואישור השרים</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/haklata2014.pdf" target="_blank">החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2014</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/taxms2014.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2014</a>
צו המיסים 2013צו המיסים 2013<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/hariga2013.pdf" target="_blank">בקשה להעלאה חריגה ואישור השרים לשנת 2013</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/moaza2013.pdf" target="_blank">החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2013</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/tax2013.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2013</a>
צו המיסים 2012צו המיסים 2012<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/moatza2012.pdf" target="_blank">החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2012</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/hariga2012.pdf" target="_blank">בקשה להעלאה חריגה ואישור השרים לשנת 2012</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/tax2012.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2012</a>
צו המיסים 2011צו המיסים 2011<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/halata2011.pdf" target="_blank">החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2011</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/taxorder/Documents/tax2011.pdf" target="_blank">צו המיסים לשנת 2011</a>