טפסים בנושא ועדות הערר לענייני ארנונה – עיריית ירושלים

טפסים בנושא ועדות הערר לענייני ארנונה

חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
3
פריטים ברשימה
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
טופס בקשה להגשת ערר לענייני ארנונה השגה וערר
טופס הודעה על נכס לא ראוי לשימוש השגה וערר
טופס השגה על חיוב בארנונה השגה וערר