הנחות בארנונה לעסקים – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : ארנונה : הנחות בארנונה : הנחות בארנונה לעסקים

הנחות בארנונה לעסקים

עיריית ירושלים, כשאר הרשויות המקומיות בארץ, אינה רשאית להעניק הנחה בארנונה לעסקים. לפיכך, גם בית עסק השרוי בהפסדים כבדים אין העירייה רשאית להעניק לו הנחה בארנונה.

ישנם בחוק 2 חריגים:

1

הנחה לבית עסק

ועדת ההנחות רשאית לקבוע הנחה למחזיק בעסק (עסק- בנין או קרקע שאינו משמש למגורים), שנתקיימו לגביו כל אלה:

 1. הוא בעל עסק (בעל עסק- בעל השליטה בעסק, למעט עסק שמנהל חבר בני אדם כהגדרתו בסעיף 1 לפק' מס הכנסה). ואין הוא בעל עסק נוסף
 2. שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ''ר
 3. מלאו לו 65 שנים ואשה 60 שנים
 4. הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 293,659.80 ש''ח (נכון ליום 1.1.2019). הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והידוע בתחילת שנת הכספים
 5. הוא זכאי בדירת מגוריו להנחה בארנונה מטעמים כלכליים

גובה ההנחה:

ההנחה תינתן לזכאי עד לשיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 מ''ר ראשונים של שטח העסק.

 

אישורים נדרשים:

 1. טופס בקשה
 2. שומת מס מאושרת על ידי מס הכנסה, או אישור מס הכנסה שתיקו סגור במס הכנסה ומע''מ
 3. כל אישור כפי שיידרש על ידי הפקיד או ועדת ההנחות

לתשומת לב מבקשי ההנחות:

 1. בקשת ההנחה מועברת לועדת הנחות, אשר מתכנסת אחת לתקופה. יש להתאזר בסבלנות עד להחלטת הועדה

 2. ועדת הנחות רשאית לדחות בקשות שנראות בלתי סבירות או כשלא הוגשו כל המסמכים הדרושים
 3. הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה או דוחה את מועד התשלום
 4. זכאי אשר קיבל הנחה ולא שילם את חובו - תבוטל ההנחה שניתנה לו

 

לטופס הבקשה לקבלת הנחה בארנונה לבית עסק - לחצו כאן

חזור לראש הדף >>
2

נכה צה''ל המחזיק בעסק

​נכה צה''ל, המנהל בית-עסק והוא פטור מתשלום מקדמות למס הכנסה לפי סעיפים 174 – 181 לפקודת מס הכנסה – זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66%.

לעסק בבעלות משותפת או לחברה בע''מ לא תינתן הנחה.

 

אישורים נדרשים:

אישור ממשרד הביטחון להנחה בארנונה וכן אישור מס הכנסה על פטור ממקדמות לפי סעיפים 174 -181.

 

לתשומת לב מבקשי ההנחות:

 1. ההנחה ניתנת רק לנכה צה''ל המנהל בית עסק ולא תינתן הנחה לעסק שבבעלות שותפות או חברה בע''מ.
 2. הגשת בקשה להנחה אינה דוחה התשלום, ניתן לבצע הסדר תשלומים.
 3. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות הפרטים הרשומים בבקשת ההנחה.

לטופס הבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכה צה"ל המחזיק בעסק - לחצו כאן

חזור לראש הדף >>
3

 

חזור לראש הדף >>
4

 

חזור לראש הדף >>
5

 

חזור לראש הדף >>
6

 

חזור לראש הדף >>
7

 

חזור לראש הדף >>
8

 

חזור לראש הדף >>
9

 

חזור לראש הדף >>
10

 

חזור לראש הדף >>
11

 

חזור לראש הדף >>
12

 

חזור לראש הדף >>
13

 

חזור לראש הדף >>
14

 

חזור לראש הדף >>
15

 

חזור לראש הדף >>
16

 

חזור לראש הדף >>

​נכה צה''ל, המנהל בית-עסק והוא פטור מתשלום מקדמות למס הכנסה לפי סעיפים 174 – 181 לפקודת מס הכנסה – זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66%.

למידע נוסף