אישורים בנושא ארנונה – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : ארנונה : אישורים בנושא ארנונה

אישורים בנושא ארנונה

במהלך השנה רשאי כל תושב לקבל אישורים לבקשתו בדבר התשלומים שבוצעו בחשבון הארנונה שלו, בדבר חזקתו בנכס לצורך קבלת תו חנייה אזורי, אישור על אי-קבלת הנחה מארנונה לצורך מימוש הזכאות בעיר אחרת, ותעודת היעדר חובות לצורך שינוי רישום נכס ברשם המקרקעין / קבלת משכנתא. האישורים ניתנים מיידית והשירות חינם, למעט תעודת היעדר חובות.​

לא
1

תעודה לטאבו / מינהל / לצורך קבלת משכנתא

שינוי רישום הזכויות אצל רשם המקרקעין (טאבו\ מינהל) מחייב, בין היתר, קבלת תעודת היעדר חובות לעירייה. קבלת התעודה מותנית בסילוק של כל חוב הנוגע לנכס כגון: ארנונה, היטל השבחה, סלילה וכד'. לקבלת התעודה יש לגשת לאגף השומה והגבייה, לשלם את החובות וכן לשלם אגרה בגין הפקת התעודה.

לפרטים נוספים אודות המסמכים הנדרשים להפקת התעודה - לחצו כאן.

חזור לראש הדף >>
2

אישור לצורך הסדרת תו חנייה

​קבלת אישור תו חנייה מיוחד מותנה, בין היתר, בהמצאת אישור מאגף השומה והגבייה בדבר רישום הארנונה והסדרת התשלומים.

האישור ניתן מיידית והשירות חינם.

לקבלת האישור ניתן לפנות בטלפון, בפקס או בשעות קבלת קהל. לפרטי יצירת הקשר - לחצו כאן.

חזור לראש הדף >>
3

אישור עבור רשויות המס

​​ניתן לקבל אישור עבור מס הכנסה המפרט את גובה תשלומי הארנונה, מועדם, הנכס בגינו שולמה הארנונה וכדומה.
האישור ניתן מיידית והשירות חינם.
לקבלת האישור ניתן לפנות בטלפון, בפקס או בשעות קבלת קהל. לפרטי יצירת הקשר - לחצו כאן.

חזור לראש הדף >>
4

אישור פירוט תשלומים

​ניתן לקבל אישור על כלל התשלומים שבוצעו.

האישור ניתן מיידית והשירות חינם.

לקבלת האישור ניתן לפנות בטלפון, בפקס או בשעות קבלת קהל. לפרטי יצירת הקשר - לחצו כאן.

חזור לראש הדף >>
5

אישור על אי-קבלת הנחה מארנונה

​אדם שכתובתו במשרד הפנים בירושלים, מתגורר בעיר אחרת ומבקש לקבל הנחה מארנונה באותה עיר, נדרש להציג אישור על אי-קבלת הנחה מארנונה בירושלים על מנת לממש זכאותו. האישור ניתן מיידית והשירות חינם.

לקבלת האישור ניתן לפנות בטלפון, בפקס או בשעות קבלת קהל. לפרטי יצירת הקשר - לחצו כאן.

חזור לראש הדף >>