מידע על הסדרי תשלומים – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : ארנונה : מידע על הסדרי תשלומים

מידע על הסדרי תשלומים

​מידע על אפשרויות תשלום הארנונה במסלולים השונים​

בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם מועצת העירייה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל-30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש''מ - 1980.
 
זהירות!
כל דחייה של תשלומי הארנונה עלולה להוביל לנקיטת צעדי אכיפה דוגמת הגשת תביעות משפטיות ו/או עיקולי מיטלטלין, חשבונות בנק, משכורת, דמי שכירות ועוד.
נקיטה בדרך של ''נחכה ונראה'' תסתבר כיקרה מאוד עבורך (תשלומי שכר טרחת עורך דין מטעם העירייה, אגרות בית המשפט והוצאה לפועל) ובלתי נעימה גם מבחינת העירייה. הגשת בקשה להנחה או הגשת השגה בנוגע לחיוב אינן מאפשרות דחיית התשלומים, וכל טענה מסוג זה דינה להדחות.
לנוחותך, העמידה העירייה מגוון מסלולי תשלום, המאפשרים פריסה נוחה של החוב.

לא
1

תשלום מראש

בראשית השנה נשלח לכל נכס חשבון ארנונה עבור השנה החדשה. ניתן לשלם את החשבון במזומן, באשראי או בהמחאה בכל סניפי הבנקים השונים לרבות בבנק הדואר. כמו כן, ניתן לשלם את השובר בתשלום אחד במוקד הטלפוני או הממוחשב, או באמצעות האתר העירוני - לחצו כאן, באמצעות כרטיס אשראי.

חזור לראש הדף >>
2

תשלומים בהוראת קבע בנקאית

​ניתן לשלם החשבון ב–12 תשלומים (למתחילים בחודש ינואר) באמצעות הוראת קבע דרך הבנק, החיוב מתבצע בכל 1 או 10 לחודש.
התשלומים נושאים הפרשי הצמדה (ללא ריבית). אפשר לבטל את הוראת הקבע בכל עת וללא תנאי (אך מומלץ להודיע לעירייה בכתב). זמן קצר מראש, ולחסוך בכך את עמלת ביטול ההוראה (נגבית על ידי הבנק).
חשוב לדעת, האחריות לביצוע תקין של הוראת הקבע מוטלת על המשלם, ועליו לוודא כיבוד התשלומים. כמו כן, אין כל חובה בהיות המשלם גם בעל חשבון הארנונה.
לחצו כאן להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון, מלאו את הפרטים בטופס, החתימו את הבנק בו מתנהל חשבונך והעבירו אלינו.
לאחר עדכון הוראת הקבע ניתן לשנות את מועד החיוב ל-10 לחודש - באמצעות טופס מקוון. לחילופין יש לציין על גבי הטופס את מועד התשלום המבוקש. ברירת המחדל הינה חיוב ב- 1 לכל חודש.

חזור לראש הדף >>
3

גבייה מרוכזת לנכסים שאינם משמשים למגורים

לגבי נכסים לא למגורים – ניתן לשלם בתנאים דומים לאלו של הוראת קבע למעט יום ואופן התשלום, ובלבד שהמשלם חבר בהתאחדות או בארגון מקצועי בתחומו (כגון התאחדות בעלי המלאכה, ארגון הסוחרים וכדומה).
חשוב לדעת, הודעת ההצטרפות או הודעת ביטול חייבת להימסר בכתב חודש מראש עד ה–10 לחודש.

חזור לראש הדף >>
4

פריסת תשלומים בכרטיס אשראי (יותר מתשלום אחד)

​ניתן לשלם את החשבון בפריסה לתשלומים באמצעות כרטיס אשראי, אולם אין כל הנחה בגין מסלול זה, חברת האשראי אף מחייבת בתשלום ריבית (בתשלום אחד אין חיוב בריבית).
אם ברשותך שובר עדכני ניתן לשלמו בכל סניפי הבנקים השונים לרבות בנק הדואר או בפניה למענה הטלפוני או המענה הממוחשב או באמצעות האתר העירוני.

חזור לראש הדף >>
5

תשלומים בהמחאות מעותדות

אפשר לשלוח אלינו עד 12 המחאות מעותדות (מועד אחרון לפירעון בחודש דצמבר), ולקבל אישור מסירת המחאות מפורט. עם פרעון כל המחאה תישלח קבלה בנפרד, אולם אין כל הנחה במסלול זה והמשלם אף יחויב בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, אשר יהיה עליו לשלמם עם גמר ההסדר. חשוב לדעת, אי כיבוד של אחת ההמחאות יוביל מיידית לפתיחת הליכי הוצאה לפועל כחוק.

חזור לראש הדף >>
7

תשלום הארנונה באמצעות האפליקציה

​לתשלום הארנונה באמצעות אפליקציית ירושלמי העירונית יש לבחור בתפריט השמאלי באפליקציה ב"תשלומים".
להורדת האפליקציה לאנדרואיד לחצו כאן
להורדת האפליקציה לאייפון לחצו כאן

חזור לראש הדף >>