הודעה בענין ת"צ 32242-06-16 - עיריית ירושלים

הודעה בענין ת"צ 32242-06-16 יהודה מוקדסי נ' עיריית ירושלים

​הודעה בענין ת"צ 32242-06-16 יהודה מוקדסי נ' עיריית ירושלים