תעודת היעדר חובות לעירייה – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : ארנונה : תעודת היעדר חובות לעירייה

תעודת היעדר חובות לעירייה

תעודת היעדר חובות לעירייה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות​

לא
1

לצורך שינוי רישום אצל רשם המקרקעין

שינוי רישום הזכויות אצל רשם המקרקעין (טאבו או מינהל) מחייב, בין היתר, קבלת תעודת היעדר חובות לעירייה.
​קבלת התעודה מותנית בסילוק של כל חוב הנוגע לנכס (ארנונה, היטל השבחה, סלילה, תיעול וכדומה). לקבלת התעודה יש לגשת או לפנות בכתב לאגף השומה והגבייה, לשלם את החובות וכן לשלם אגרה בגין הפקת התעודה.

 

חשוב לדעת, תשלום החובות ואגרת התעודה נעשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד.

 

לשם הנפקת התעודה יש להמציא לעירייה את הסכם המכר ונסח הרישום (בהיעדר טאבו, יש להמציא אישור זכויות).

המסמכים הנדרשים לצורך בקשת תעודת היעדר חובות:

בנכסים המשמשים למגורים
בנכסים שאינם משמשים למגורים

חזור לראש הדף >>
2

לצורך קבלת תעודה לצורך רישום למשכנתא

המבקש לקבל תעודה לצורך רישום משכנתא ימציא אישור הרשות המקומית על היעדר חובות (לפי סעיף 324 לפקודת העיריות).
קבלת התעודה מותנה בסילוק כל חובות הארנונה החלים על הנכס, וכן תשלום היטלי הסלילה והתיעול החלים עליו. תעודה זו אינה מהווה אישור להעברת זכויות הבעלות על הנכס.

 

המסמכים הנדרשים לצורך בקשת תעודת היעדר חובות לצורך קבלת משכנתא:

דף הסבר לאישור משכנתא למגורים
דף הסבר לאישור משכנתא לא למגורים

חזור לראש הדף >>