שינוי באופן חישוב הכנסה המזכה בהנחה – עיריית ירושלים

שינוי באופן בדיקת הנחה מטעמי הכנסה לשנת 2017

​הודעה על שינוי באופן בדיקת ההכנסה המזכה בהנחה מטעמי הכנסה לאור שינוי תקנות ההנחה מארנונה לשנת 2017.

תושבים יקרים,

באחרונה נתקבל תיקון לתקנות ההנחה מארנונה (לחץ כאן), לפיו הפונה בבקשה להנחה מטעמי הכנסה לשנת 2017 יוכל לבחור אם הכנסתו תיבחן לפי ממוצע ההכנסה בשלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר – נובמבר – דצמבר 2016), או על פי ממוצע ההכנסה בכל 12 חודשים של השנה הקודמת (ינואר עד דצמבר 2016). תוקף השינוי, בשלב זה - למשך שנה אחת (עד לסוף שנת 2017). 

החל מהיום, ניתן יהיה לפנות אלינו בבקשה להנחה מטעמי הכנסה על גבי הטפסים החדשים (לחץ כאן), בהתבסס על ממוצע ההכנסות בחודשים אוקטובר - נובמבר - דצמבר של השנה הקודמת, כרגיל, או על פי ממוצע ההכנסות בחודשים ינואר עד דצמבר בשנת 2016 - לבחירתכם.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בנושא - בכל אחת מדרכי הפנייה המפורטות באתר.