מדריך להודעה על שינוי מחזיק בנכס – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : ארנונה : מדריך להודעה על שינוי מחזיק בנכס

מדריך להודעה על שינוי מחזיק בנכס

את הארנונה חייב לשלם מי שגר או מחזיק בדירה או בנכס והחובה לעדכן את העירייה לגבי מי גר או מחזיק בנכס מוטלת על המחזיקים ועל בעלי הנכס. ​

​חשוב מאוד שבעל הנכס וכל מי שעוזב או נכנס לדירה או לנכס ימסור לעירייה, במועד, הודעה על שינוי בזהות המתגוררים או המחזיקים בדירה או בנכס. מחזיק שלא הודיע לעירייה על עזיבת הנכס ודאג להעביר את חיוב הארנונה משמו, ימשיך להיות מחויב בתשלומי הארנונה והעירייה תנקוט נגדו בהליכי אכיפה לתשלום החוב ולעירייה סמכות לדרוש מבעלים של דירה או נכס לשלם את הארנונה, אם לא נמסרה הודעה בזמן. שינוי הרישום בעירייה, המאפשר לפנות בבקשת הנחה או לקבל תו חנייה אזורי הוא פשוט, אינו כרוך בתשלום, ואפשר לעשותו גם באמצעות הטופס המקוון, בלי להגיע לבניין העירייה. לטופס המקוון- לחצו כאן

לא
1

שוכר בדירת מגורים

נכנסים לדירה חדשה? אלה המסמכים הנדרשים כדי להירשם בארנונה:

 1. העתק מלא של חוזה שכירות בתוקף
 2. צילום תעודת הזהות של כלל השוכרים. בעלי דרכון נדרשים לסור למשרדי האגף, עם צילום הדרכון של כל בני הבית (מעל גיל 18) הרשומים בחוזה השכירות ואשרת שהיה בתוקף לצורך רישום בארנונה
 3. אם חשבון הארנונה רשום על שם המחזיקים הקודמים, יש לצרף אישור מבעל הנכס, בחתימתו וכולל פרטי זהותו, על תאריך העזיבה המדויק של מי שמופיע על חשבון הארנונה, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות (ניתן להעזר בטופס המקוון- לחצו כאן)

 

עוזבים דירה? אלה המסמכים הנדרשים כדי להודיע לעירייה להפסיק לחייב אתכם בארנונה:

​על מנת להודיע לעירייה על עזיבת דירה, יש לצרף אישור מבעל הנכס, בחתימתו וכולל פרטי זהותו, על תאריך העזיבה מדויק של מי שמופיע על חשבון הארנונה, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות (ניתן להעזר בטופס המקוון- לחצו כאן)

 

מצטרפים לדירת שותפים במקום דייר שעזב? אלה המסמכים הנדרשים כדי להירשם בארנונה:

 1. העתק מלא של חוזה השכירות החדש, בו מופיע שם השותף החדש, או אישור מבעל הנכס, בחתימתו, לגבי כניסת הדייר החדש, לרבות פרטי השותף הנכנס והיוצא, ויום החילוף ביניהם, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות (ניתן להעזר בטופס המקוון- לחצו כאן)
 2. צילום תעודת הזהות של כלל השוכרים. בעלי דרכון נדרשים לסור למשרדי האגף, עם צילום הדרכון של כל בני הבית (מעל גיל 18) הרשומים בחוזה השכירות ואשרת שהיה בתוקף לצורך רישום בארנונה
 3. אם כל השותפים שגרים בנכס עוזבים אותו, יש לצרף המסמכים המופיעים בסעיף הראשון, נכנסים לדירה חדשה.
חזור לראש הדף >>
2

שוכר בנכס שאינו משמש למגורים

פותחים עסק חדש בירושלים? על מנת להירשם בארנונה יש להעביר לעירייה:

 1. העתק מלא של חוזה שכירות בתוקף
 2. צילום תעודת הזהות של המחזיק החדש. בעלי דרכון נדרשים לסור למשרדי האגף, עם צילום הדרכון של כל המחזיקים הרשומים בחוזה השכירות ואשרת שהיה בתוקף לצורך רישום בארנונה

אם המחזיק הנכנס רשום כתאגיד, יש לצרף:

 1. אישור עורך דין/ רואה חשבון על מורשיי חתימה בשם התאגיד.
 2. צילום תעודת ההתאגדות.

אם חשבון הארנונה רשום על שם המחזיקים הקודמים, יש לצרף אישור מבעל הנכס, בחתימתו וכולל פרטי זהותו, על תאריך העזיבה המדויק של מי שמופיע על חשבון הארנונה, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות (ניתן להעזר בטופס המקוון- לחצו כאן).

במקביל לרישום בארנונה, יש ליצור קשר גם עם מחלקת רישוי עסקים ולהודיע על כניסה לנכס.

 

הפסקתם להחזיק בעסק? אלה המסמכים הנדרשים כדי להודיע לעירייה להפסיק לחייב אתכם בארנונה:

 1. העתק מלא של חוזה שכירות בתוקף
 2. צילום תעודת הזהות של המחזיק החדש. בעלי דרכון נדרשים לסור למשרדי האגף, עם צילום הדרכון של כל המחזיקים הרשומים בחוזה השכירות ואשרת שהיה בתוקף לצורך רישום בארנונה

אם המחזיק הנכנס רשום כתאגיד, יש לצרף:

 1. אישור עורך דין/ רואה חשבון על מורשיי חתימה בשם התאגיד.
 2. צילום תעודת ההתאגדות.

אם חשבון הארנונה רשום על שם המחזיקים הקודמים, יש לצרף אישור מבעל הנכס, בחתימתו וכולל פרטי זהותו, על תאריך העזיבה המדויק של מי שמופיע על חשבון הארנונה, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות (ניתן להעזר בטופס המקוון- לחצו כאן).

במקביל לרישום בארנונה, יש ליצור קשר גם עם מחלקת רישוי עסקים ולהודיע על עזיבת הנכס.

חזור לראש הדף >>
3

מכירה או קנייה של דירה או נכס

קונים או מוכרים דירה או עסק? אלה המסמכים הנדרשים כדי להודיע לעירייה:

 1. עותק מלא של חוזה המכר
 2. צילום תעודת הזהות הקונה והמוכר. קונים שהם בעלי דרכון נדרשים לסור למשרדי האגף, עם צילום הדרכון של כל בני הבית (מעל גיל 18) הרשומים בחוזה הקנייה ואשרת שהיה בתוקף לצורך רישום בארנונה
 3. אישור הקונה והמוכר, בחתימתם, לגבי תאריך מסירת המפתחות בפועל

 

במידה והשם בחשבון הארנונה אינו של הבעלים, יש להבהיר מי מתגורר בנכס:

 

אם הקונה הנו תאגיד, יש לצרף:

 1. אישור עורך דין / רואה חשבון על מורשיי חתימה בשם התאגיד
 2. צילום תעודת ההתאגדות

 

שימו לב!

קיים הבדל בין העברת החיוב מהמוכר לקונה לבין הפקת ''תעודת היעדר חובות" לצורך רישום והעבר הבעלות על הנכס בטאבו. לפרטים אודות הליך הפקת תעודה זו לחצו כאן.

חזור לראש הדף >>