ארנונה – עיריית ירושלים

ארנונה

​​​​​הארנונה היא מס המוטל מכוח החוק על המחזיקים במבנים ובקרקעות. החיוב נערך אחת לשנה, ומתייחס לתקופה מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר באותה שנה.

​בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם מועצת העירייה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל-30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש''מ - 1980.

​​
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הודעה בענין ת"צ 32242-06-16 יהודה מוקדסי נ' עיריית ירושליםהודעה בענין ת"צ 32242-06-16 יהודה מוקדסי נ' עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Mukdasi-32242-06-16-Announcement.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Arnona/Payment.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
מדריך להודעה על שינוי מחזיק בנכסמדריך להודעה על שינוי מחזיק בנכסhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx<img alt="הודעה על שינוי מחזיק בנכס" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction19.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הנחות בארנונההנחות בארנונהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office29.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
צור קשרצור קשרhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/inquiries<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office12.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

 

אגף השומה והגבייהמנהל האגף: משה לוי https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/organizationalstructure/caspy/somavgvia02-6296333pniyot@jerusalem.muni.ilשימו לב קבלת קהל בעירייה תתאפשר באמצעות זימון תור מראש כיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הודעה בענין ת"צ 32242-06-16 יהודה מוקדסי נ' עיריית ירושליםהודעה בענין ת"צ 32242-06-16 יהודה מוקדסי נ' עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Mukdasi-32242-06-16-Announcement.aspx30/12/2017 22:00:0030/12/2017 22:00:00תצוגת תאריך
מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx07/05/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>

 

 

הנחות לדירות מגוריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Notebook19150הנחות לדירות מגורים
הנחה מטעמי הכנסהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Notebook19150/Notebook11625הנחה מטעמי הכנסה
השגהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Notebook19687השגה