ארנונה – עיריית ירושלים
עושים סוף לחוב

ארנונה

​​​​​הארנונה היא מס המוטל מכוח החוק על המחזיקים במבנים ובקרקעות. החיוב נערך אחת לשנה, ומתייחס לתקופה מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר באותה שנה.

​בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם מועצת העירייה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל-30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש''מ - 1980.

​​
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הסכם פשרה בת"צ 42185-09-12 עמינח נ' עיריית ירושליםהסכם פשרה בת"צ 42185-09-12 עמינח נ' עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Aminach-Settlement-Notice.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Arnona/Payment.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שינוי באופן בדיקת הנחה מטעמי הכנסה לשנת 2017שינוי באופן בדיקת הנחה מטעמי הכנסה לשנת 2017https://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Income-Test-Notification-2017.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Arnona/key.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הנחות בארנונההנחות בארנונהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office29.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הרחבת שעות קבלת קהל באגף שומה וגביההרחבת שעות קבלת קהל באגף שומה וגביהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ArnonaReception.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מדריך להודעה על שינוי מחזיק בנכסמדריך להודעה על שינוי מחזיק בנכסhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx<img alt="הודעה על שינוי מחזיק בנכס" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction19.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
צור קשרצור קשרhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/inquiries<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office12.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

אגף השומה והגבייהמנהל האגף: משה לוי https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/organizationalstructure/caspy/somavgvia02-6296333pniyot@jerusalem.muni.ilפרונטלית: ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בין השעות 08:00 - 13:00 ובימי שלישי בין השעות 15:00 - 18:00 בלבד. מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 - 15:30 וכן 16:00 - 18:00.כיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הרחבת שעות קבלת קהל באגף שומה וגביההרחבת שעות קבלת קהל באגף שומה וגביהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ArnonaReception.aspx01/10/2017 21:00:0009/10/2016 16:00:00תצוגת תאריך
הסכם פשרה בת"צ 42185-09-12 עמינח נ' עיריית ירושליםהסכם פשרה בת"צ 42185-09-12 עמינח נ' עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Aminach-Settlement-Notice.aspx04/04/2017 21:00:0004/04/2017 21:00:00תצוגת תאריך
שינוי באופן בדיקת הנחה מטעמי הכנסה לשנת 2017שינוי באופן בדיקת הנחה מטעמי הכנסה לשנת 2017https://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Income-Test-Notification-2017.aspx05/02/2017 22:00:0006/02/2017 14:20:00תצוגת תאריך
טופס בקשה להגשת ערר לארנונה טופס בקשה להגשת ערר לארנונה https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Arnona_form.aspx18/12/2016 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/objection/Pages/Arnona_Appealing.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Arnona_Appealing.aspx</a>
ארנונה 2017ארנונה 2017https://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/2017-NewYear-Arnona.aspx18/12/2016 22:00:0018/12/2016 22:00:00תצוגת תאריך

 

 

הנחות לדירות מגוריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Notebook19150הנחות לדירות מגורים
הנחה מטעמי הכנסהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Notebook19150/Notebook11625הנחה מטעמי הכנסה
השגהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Notebook19687השגה