תעריפי ארנונה לשנת 2019 – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : ארנונה : תעריפי ארנונה לשנת 2019

תעריפי ארנונה לשנת 2019

חיובי הארנונה בירושלים נקבעים על פי השימוש בנכס בפועל, בהתאם להחלטת מועצת עיריית ירושלים על הטלת ארנונה כללית בתחום עיריית ירושלים. תעריפי הארנונה מעודכנים לשנת 2019.​

פירוט מלא לרבות הגדרות, ניתן למצוא "בצו המיסים" - לחצו כאן.
החיוב הסופי יקבע לפי שטח הנכס והשימוש בו לפי השיעורים שלהלן: ​

לא
1

תעריפי ארנונה למגורים

תעריפי ארנונה למגורים
  

אזור א

אזור ב

אזור ג

אזור ד

סוג בניין

קריטריון

חיוב למ''ר

חיוב למ''ר

חיוב למ''ר

חיוב למ''ר

1

דירה ששטחה מעל 120 מ"ר

110.38

100.30

77.38

63.25 ₪

2

דירה ששטחה עד 120 מ"ר

91.46

73.36

54.59

39.39

3

דירה עם חדר שירותים חיצוני או משותף

64.32

47.83

39.27

39.39

4

דירה בבניין עשוי עץ או פח

39.39

39.39 39.39 39.39

מבנה מגורים

שאינו בשימוש

קיום הסיווג וגובהו מותנים בתיקון ואישור תקנות הסדרים מתאימות, או בקביעת חוק מתאים. תקנות או חוקים אלה טרם אושרו. לפרטים נוספים - לחצו כאן.

 

להגדרה המלאה ב"צו המיסים" - לחצו כאן

חזור לראש הדף >>
2

תעריפי ארנונה לא למגורים

תעריפי ארנונה לא למגורים

סוג שימוש

אזור

תעריף ל-1 מ''ר

משרדים, שירותים ומסחר (מעל 150 מ"ר)

כל העיר

342.08

משרדים, שירותים ומסחר (עד 150 מ"ר)

כל העיר

331.45

מוקד טלפוני (לא בנקאי)

כל העיר

138.90

בתי מלאכה ומוסכים

אזור א

158.32

אזור ב

117.61

אזור ג

95.41

מפעלי תעשיה

אזור א

138.90

אזור ב

103.05

אזור ג

83.64

בתי ספר, גני ילדים, ישיבות ואוניברסיטאות

כל העיר

107.34

בנקים

כל העיר

1390.79

הנהלה ראשית / אזורית של בנק

כל העיר

975.36

מוקד טלפוני לשירות בנקאי

כל העיר

464.42

מרכז שירותים בנקאיים לסניפים

כל העיר

725.13

בורסה לניירות ערך

כל העיר

1357.41

קרקע תפוסה​​

אזור א

41.70

אזור ב

36.36

אזור ג

23.89

מרפאות, קופות ובתי חולים ציבוריים

כל העיר

107.34 

בתי תפילה

כל העיר

64.39

חברות ביטוח

כל העיר

487.90

קונסוליות, שגרירויות ומוסדות או"ם

כל העיר

107.34 

בתי מלון ופנסיונים, בתי הארחה מעל 2,000 מ"ר

אזור א

146.07

אזור ב

136.02

אזור ג

109.66

בתי מלון ופנסיונים בעלי שטח עד 2,000 מ"ר

אזור א

118.58

אזור ב

96.04

אזור ג

69.83

בתי אבות

אזור א

110.38

אזור ב

100.30 

אזור ג

77.38

אזור ד

63.25 

מוזיאונים

כל העיר

107.34 

באולינג, חדרי כושר, אולמות ספורט ומועדוני ריקודים

(ששטחם מעל 200 מ"ר)

כל העיר

183.53

מרכז ספורט רב תכליתי ששטחו מעל 10,000 מ"ר,

ל- 1,000 מ"ר ראשונים​

כל העיר

183.53

מרכז ספורט רב תכליתי ששטחו מעל 10,000 מ"ר,

מ- 1,001 מ"ר עד 2,000 מ"ר

כל העיר

91.76 

מרכז ספורט רב תכליתי ששטחו מעל 10,000 מ"ר,

מ 2,001- מ"ר ואילך

כל העיר

68.28 

מחסני שיווק הממוקמים באזור התעשיה עטרות

עטרות

119.48

מכבסות עתירות שטח מעל 400 מ''ר

באזור התעשיה עטרות (גוש 510 ו- 710)

כל העיר

119.48

בתי קולנוע ותיאטראות עד 300 מ"ר

כל העיר

121.49

בתי קולנוע ותיאטראות מ- 301 מ''ר ועד 1,000 מ''ר

כל העיר

80.98

בתי קולנוע ותיאטראות מ- 1001 מ"ר ואילך

כל העיר

40.46

מתקן חשמל

כל העיר

178.78

מבנה המשמש מאגר מים סגור בשימוש הגיחון

כל העיר

68.85

חניונים בתשלום

אזור א

65.32

אזור ב

43.69 

אזור ג

33.96 

שטח המשמש לחניה שלא בתשלום, הפתוח לציבור

אזור א

28.10

אזור ב

22.42

אזור ג

16.86

שטח בבנין המשמש לחניה, שאינו פתוח לציבור הרחב

אזור א

28.10

אזור ב

22.42

אזור ג

16.86

סטודיו לציירים ופסלים עד 100 מ"ר

כל העיר

60.14

סטודיו לציירים ופסלים החל מהמ"ר ה-101 ואילך

כל העיר

180.37

אדמה חקלאית

כל העיר

0.64

מבנה חקלאי

כל העיר

42.74

אולמות שמחה

כל העיר

183.53

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס,

לכל מ"ר 0.2 דונם ועד 1 דונם

כל העיר​ 0.061

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס,

לכל מ"ר מעל 1 דונם ועד 2 דונם

כל העיר​ 0.031

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס,

לכל מ"ר שמעל 2 דונם

כל העיר​ 0.015

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס,

בשטח של עד 10 דונם

כל העיר​ 0.24

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס,

לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

כל העיר​ 0.12

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס,

לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

כל העיר​ 0.06

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס,

לכל מ"ר שמעל 750 דונם

כל העיר 0.03

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית,

בשטח של עד 10 דונם

כל העיר​ 0.24

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית,

לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

כל העיר​ 0.12

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית,

לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

כל העיר​ 0.06

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית,

לכל מ"ר שמעל 750 דונם

כל העיר​ 0.03

נכסים אחרים

כל העיר

348.13

 

חזור לראש הדף >>
3

הערות ביחס לקביעת התעריף לארנונה לא למגורים

לקבלת תעריף מופחת של תעשייה או מלאכה יש למלא טופס השגה ולצרף לטופס 4 אישורים:

  1. העתק הסכם קניה / שכירות
  2. תצהיר המחזיק בפני עורך דין או רשם בית משפט על מהות השימוש בנכס וממתי
  3. העתק רישיון עירייה, משרד הבריאות וכדומה - במידה וחלה חובת רישוי
  4. אישור חברות בהתאחדות / ארגון מקצועי דוגמת התאחדות התעשיינים, התאחדות בעלי מלאכה, איגוד המוסכים וכדומה- במידה ורשום כחבר. אם אינך חבר בהתאחדות / ארגון, יש להמציא, בנוסף ל-3 האישורים הנזכרים לעיל, גם אישור משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת) על מהות השימוש בנכס (יש לפנות למשרד התמ"ת ברחוב יפו 31 בטלפון 02-6667960/1 או בפקס 02-6231581, קבלת קהל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 14:00-9:00)

אם מדובר בנכס ריק וללא שימוש, שיעודו לתעשייה או למלאכה - יש למלא טופס השגה ולצרף לטופס:

  1. תצהיר בפני עורך דין או רשם בית משפט על היות הנכס ריק וללא שימוש לחלוטין
  2. העתק ההיתר לפיו יעוד הנכס לתעשייה או למלאכה. מומלץ לעיין בטופס פטור נכס ריק

אם החיוב נערך לפי ארנונה לא למגורים והנכס משמש בפועל למגורים, יש למלא טופס השגה ולצרף לטופס:

  1. העתק הסכם שכירות
  2. תצהיר בפני עורך דין או רשם בית משפט על מהות השימוש בנכס וממתי

 להורדת טופס ההשגה - לחצו כאן

להגדרה המלאה ב"צו המסים" - לחצו כאן.

חזור לראש הדף >>