תעריפי ארנונה – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : ארנונה : תעריפי ארנונה

תעריפי ארנונה

חיובי הארנונה בירושלים נקבעים על פי השימוש בנכס בפועל, בהתאם להחלטת מועצת עיריית ירושלים על הטלת ארנונה כללית בתחום עיריית ירושלים.
פירוט מלא לרבות הגדרות, ניתן למצוא בצו המיסים.

החיוב הסופי יקבע לפי שטח הנכס והשימוש בו לפי השיעורים שלהלן: ​

1

תעריפי ארנונה למגורים

  

אזור א

אזור ב

אזור ג

אזור ד

סוג בניין

קריטריון

חיוב למ''ר

חיוב למ''ר

חיוב למ''ר

חיוב למ''ר

1

דירה ששטחה מעל 120 מ"ר

107.69

97.86

75.50

61.71

2

דירה ששטחה עד 120 מ"ר

89.23

71.57

53.26

38.44

3

דירה עם חדר שירותים חיצוני או משותף

62.76

46.67

38.44 ₪

38.44 ₪

4

דירה בבניין עשוי עץ או פח

38.44 ₪

38.44

38.44 ₪

38.44

מבנה מגורים שאינו בשימוש

קיום הסיווג וגובהו מותנים בתיקון ואישור תקנות הסדרים מתאימות, או בקביעת חוק מתאים. תקנות או חוקים אלה טרם אושרו. לחצו כאן לפרטים נוספים.

 

לחצו כאן להגדרה המלאה ב"צו המיסים".

חזור לראש הדף >>
2

תעריפי ארנונה לא למגורים

סוג שימוש

אזור

תעריף ל-1 מ''ר

משרדים, שירותים ומסחר (מעל 150 מ"ר)

כל העיר

333.72

משרדים, שירותים ומסחר (עד 150 מ"ר)

כל העיר

323.35

מוקד טלפוני (לא בנקאי)

כל העיר

135.51

בתי מלאכה ומוסכים

אזור א

154.46

אזור ב

114.74

אזור ג

93.09

מפעלי תעשיה

אזור א

135.51

אזור ב

100.54

אזור ג

81.61

בתי ספר, גני ילדים, ישיבות ואוניברסיטאות

כל העיר

104.72 ₪

בנקים

כל העיר

1,356.79

הנהלה ראשית / אזורית של בנק

כל העיר

951.51

מוקד טלפוני לשירות בנקאי

כל העיר

453.07

מרכז שירותים בנקאיים לסניפים

כל העיר

707.40

בורסה לניירות ערך

כל העיר

1,324.23

קרקע תפוסה​​

אזור א

40.69

אזור ב

35.48

אזור ג

23.32

מרפאות, קופות ובתי חולים ציבוריים

כל העיר

104.72 

בתי תפילה

כל העיר

62.82

חברות ביטוח

כל העיר

475.98

קונסוליות, שגרירויות ומוסדות או"ם

כל העיר

104.72 

בתי מלון ופנסיונים, בתי הארחה מעל 2,000 מ"ר

אזור א

142.51

אזור ב

132.70

אזור ג

106.99

בתי מלון ופנסיונים בעלי שטח עד 2,000 מ"ר

אזור א

115.69

אזור ב

93.70

אזור ג

68.13

בתי אבות

אזור א

107.69

אזור ב

97.86 

אזור ג

75.50

אזור ד

61.71 

מוזיאונים

כל העיר

104.72 

באולינג, חדרי כושר, אולמות ספורט ומועדוני ריקודים (מעל 200 מ"ר)

כל העיר

179.05

מרכז ספורט רב תכליתי ששטחו מעל 10,000 מ"ר, ל- 1,000 מ"ר ראשונים​

כל העיר

179.05

מרכז ספורט רב תכליתי ששטחו מעל 10,000 מ"ר, מ- 1,001 מ"ר עד 2,000 מ"ר

כל העיר

89.52 

מרכז ספורט רב תכליתי ששטחו מעל 10,000 מ"ר, מ 2,001- מ"ר ואילך

כל העיר

66.62 

מחסני שיווק הממוקמים באזור התעשיה עטרות

כל העיר

116.56

מכבסות עתירות שטח מעל 400 מ''ר

באזור התעשיה עטרות (גוש 510 ו - 710)

כל העיר

116.56

בתי קולנוע ותיאטראות עד 300 מ"ר

כל העיר

118.53

בתי קולנוע ותיאטראות מ- 301 מ''ר ועד 1,000 מ''ר

כל העיר

79.01 

בתי קולנוע ותיאטראות מ- 1001 מ"ר ואילך

כל העיר

39.48 

מתקן חשמל

כל העיר

174.41

מבנה המשמש מאגר מים סגור בשימוש הגיחון

כל העיר

67.18

חניונים בתשלום

אזור א

63.74

אזור ב

42.64 

אזור ג

33.14 

שטח המשמש לחניה שלא בתשלום הפתוח לציבור

אזור א

27.43

אזור ב

21.88

אזור ג

16.46

שטח בבנין המשמש לחניה, שאינו פתוח לציבור הרחב

אזור א

27.43

אזור ב

21.88

אזור ג

16.46

סטודיו לציירים ופסלים עד 100 מ"ר

כל העיר

58.67

סטודיו לציירים ופסלים החל מהמ"ר ה-101 ואילך

כל העיר

175.97

אדמה חקלאית

כל העיר

0.63

מבנה חקלאי

כל העיר

41.70

אולמות שמחה

כל העיר

179.05

נכסים אחרים

כל העיר

339.62

 

חזור לראש הדף >>
3

הערות ביחס לקביעת התעריף לארנונה לא למגורים

לקבלת תעריף מופחת של תעשייה או מלאכה יש למלא טופס השגה ולצרף לטופס 4 אישורים:

  1. העתק הסכם קניה / שכירות
  2. תצהיר המחזיק בפני עו"ד או רשם בית משפט על מהות השימוש בנכס וממתי
  3. העתק רישיון עירייה, משרד הבריאות וכד' - במידה וחלה חובת רישוי
  4. אישור חברות בהתאחדות / ארגון מקצועי דוגמת התאחדות התעשיינים, התאחדות בעלי מלאכה, איגוד המוסכים וכד' - במידה ורשום כחבר. אם אינך חבר בהתאחדות / ארגון, יש להמציא, בנוסף ל-3 האישורים הנ"ל, גם אישור משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת) על מהות השימוש בנכס (יש לפנות למשרד התמ"ת ברחוב יפו 31 בטלפון 02-6667960/1 או בפקס 02-6231581, קבלת קהל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 14:00-9:00)

 

אם מדובר בנכס ריק וללא שימוש, שיעודו לתעשייה או למלאכה - יש למלא טופס השגה ולצרף לטופס:

  1. תצהיר בפני עו"ד או רשם בית משפט על היות הנכס ריק וללא שימוש לחלוטין
  2. העתק ההיתר לפיו יעוד הנכס לתעשייה או למלאכה. מומלץ לעיין בטופס פטור נכס ריק

 

אם החיוב נערך לפי ארנונה לא למגורים והנכס משמש בפועל למגורים, יש למלא טופס השגה ולצרף לטופס:

  1. העתק הסכם שכירות
  2. תצהיר בפני עו"ד או רשם בית משפט על מהות השימוש בנכס וממתי

 

לחצו כאן להגדרה המלאה בצו המסים.

חזור לראש הדף >>
4

 

חזור לראש הדף >>
5

 

חזור לראש הדף >>
6

 

חזור לראש הדף >>
7

 

חזור לראש הדף >>
8

 

חזור לראש הדף >>
9

 

חזור לראש הדף >>
10

 

חזור לראש הדף >>
11

 

חזור לראש הדף >>
12

 

חזור לראש הדף >>
13

 

חזור לראש הדף >>
14

 

חזור לראש הדף >>
15

 

חזור לראש הדף >>
16

 

חזור לראש הדף >>