טפסים בנושא ארנונה – עיריית ירושלים

טפסים בנושא ארנונה

​נא הקפידו לצרף את כל האישורים (ראו פירוט מסמכים לפי סוג ההנחה).

לצפייה בטפסים מקוונים - יש להתקין את סרגל הטפסים מפורטל השירותים והמידע הממשלתי

חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
18
פריטים ברשימה
12
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
הודעה על סיום החזקת שוכר בנכס אישור עזיבה
הרשאה לחיוב חשבון - ארנונה הוראת קבע
הרשאה לחיוב חשבון - חינוך הוראת קבע
טופס בקשה להגשת ערר לענייני ארנונה השגה וערר
טופס בקשה להנחה אזרח ותיק 30% ארנונה - הנחות
טופס בקשה להנחה בית עסק ארנונה - הנחות
טופס בקשה להנחה למשפחה שבראשה הורה עצמאי ארנונה - הנחות
טופס בקשה להנחה מטעמי הכנסה ארנונה - הנחות
טופס בקשה להנחה מטעמי הכנסה - דף הסבר ארנונה - הנחות
טופס בקשה להנחה נזקק ארנונה - הנחות
טופס בקשה להפחתת חוב חניה (לא לערעור על דו"ח מקורי) חובות חניה
טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס חדש וריק ארנונה - הנחות
טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק ארנונה - הנחות
טופס הודעה על נכס לא ראוי לשימוש השגה וערר
טופס השגה על חיוב בארנונה השגה וערר
12