טפסים בנושא ארנונה – עיריית ירושלים

טפסים בנושא ארנונה

​נא הקפידו לצרף את כל האישורים (ראו פירוט מסמכים לפי סוג ההנחה).

לצפייה בטפסים מקוונים - יש להתקין את סרגל הטפסים מפורטל השירותים והמידע הממשלתי

חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
38
פריטים ברשימה
123
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
בקשה לקבלת אישור להעדר חובות אישורי ארנונה
הודעה על סיום החזקת שוכר בנכס אישור עזיבה
הרשאה לחיוב חשבון - ארנונה הוראת קבע
הרשאה לחיוב חשבון - חינוך הוראת קבע
טופס בקשה להגשת ערר לענייני ארנונה השגה וערר
טופס בקשה להנחה בארנונה לבית עסק הנחות בארנונה
טופס בקשה להנחה בארנונה למשפחה שבראשה הורה עצמאי הנחות בארנונה
טופס בקשה להנחה מטעמי הכנסה – דף הסבר הנחות בארנונה
טופס בקשה להפחתת חוב חניה (לא לערעור על דו"ח מקורי) חובות חניה
טופס בקשה לערעור על דוח חניה חובות חניה
טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס חדש וריק הנחות בארנונה
טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה בגין נכות כללית/אי כושר השתכרות - ביטוח לאומי הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה בגין נכות רפואית - ביטוח לאומי הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה לאזרח ותיק – 30% הנחה הנחות בארנונה
123