הסכם פשרה לעניין השבת יתרות זכות בארנונה - עיריית ירושלים

הסכם פשרה בת"צ 42185-09-12 עמינח נ' עיריית ירושלים

הסכם פשרה בת"צ 42185-09-12 עמינח נ' עיריית ירושלים