עושים סוף לחוב 2017

 

 

מידע על המבצעמידע על המבצע<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/EndYourDebt/Pages/Information.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Information.aspx</a>Information.aspx<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/EndYourDebt/PublishingImages/information.jpg">information.jpg</a><p>​מידע נוסף על פרטי המבצע, המסלולים השונים והאפשרויות לתשלום החוב</p>
הסדרי תשלומיםהסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/EndYourDebt/Pages/DiscountsDebtsForm.aspx">DiscountsDebtsForm.aspx</a>DiscountsDebtsForm.aspx<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/EndYourDebt/PublishingImages/payment.jpg">payment.jpg</a>טופס הצטרפות למסלול הסדר בפריסת תשלומים בהוראת קבע או בהסדר המחאות
יצירת קשריצירת קשר<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/EndYourDebt/Pages/departmentCRM.aspx">departmentCRM.aspx</a>departmentCRM.aspx<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/EndYourDebt/PublishingImages/departmentCRM.jpg">departmentCRM.jpg</a><p>טופס פניה למחלקת הארנונה​</p>
זימון תוריםזימון תורים<a href="https://myvisit.com/?aspxerrorpath=/#%21/home/provider/37" target="_blank">https://myvisit.com/</a>https//myvisit.com/<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/EndYourDebt/PublishingImages/appointments.jpg">appointments.jpg</a><p>​זימון תור למחלקת הארנונה</p>