החזר דמי חניה – עיריית ירושלים

החזר דמי חניה

אם חניתם בחניה אסורה או מועדפת (מקום חניה המוקצה לרכב מסוים בהתאם לתמרור המוצב במקום) ושילמתם אגרת הסדר חניה (להלן: "האגרה") בטעות וקיבלתם דו"ח חניה תוכלו לבקש החזר דמי החניה ששילמתם (בקיזוז חלק מעלויות העירייה בגין הטיפול בבקשה בסך של 15 ₪).

תצוגת תאריך

15/02/2017

31/12/1969 22:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

​לצורך כך, עליכם לשלוח בקשה להחזר האגרה ששולמה בטעות, למשרדי אגף החניה למר אבנר רוזנר בצירוף העתק הדו"ח ואסמכתא המוכיחה ששולמה האגרה.


 
 

חזור