טפסים בנושא חנייה – עיריית ירושלים

טפסים בנושא חנייה

חיפוש טופס:
שם טופס:
טפסים – נושא ראשי:
טפסים – נושא משני:
10
פריטים ברשימה
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
ביטול תמרור לרכב נכה חניית נכים
בקשה לאישור חניה אזורי אישורי חנייה
בקשה להישפט דוחות חנייה
בקשה להקצאת מקום חניה בלעדי לנכה עם מוגבלות בניידות ליד מקום המגורים חניית נכים
בקשה להקצאת מקום חניה בלעדי לנכה עם מוגבלות בניידות ליד מקום העבודה חניית נכים
טופס בקשה לברור/ערעור דו''ח חנייה דוחות חנייה
טופס הסבה לדוח חניה דוחות חנייה
טופס לאיתור דוח חניה דוחות חנייה
פניות ציבור בנושא חניה פניות ציבור לרשות החנייה
שינוי מספר רכב בתמרור חניית נכים