אישורי חניה איזוריים – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : חניה ותחבורה : אישורי חניה אזוריים

אישורי חניה אזוריים

זכאי לתו חניה אזורי – מי שמתגורר (מגורים בלבד) במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר, ואין לו מקום חניה פרטי בחצר ביתו. רשאי לקבל תו חניה אזורי לאחר שהמציא רישיון רכב, תעודת זהות, וכל מסמך אחר, אשר יידרש להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.

במקרים בהם למבקש תו חניה אזורי קיימים נכסים נוספים באזורים אחרים בעיר או בארץ, על המבקש להוכיח כי הוא מתגורר באזור המוסדר וכי באזור זה מתקיים "מרכז החיים" שלו ושל משפחתו, האגף לניהול חניה יערוך בדיקה טרם הנפקת התו, יודגש כי אין בשינוי כתובת במרשם האוכלוסין או הצגת מסמכים נוספים הכרח להנפקת תו אזורי.

"מרכז חיים" - מקום מגוריו העיקרי; מקום מגורי בני משפחתו; המקום שבו הוא נוהג לבצע את קניותיו; המקום בו הוא מעורב בחיי הקהילה; מקום חינוך ילדיו; מקום המצאות בן זוגו וכו'.

חידוש תו חניה אזורי:

ניתן לחדש את תו החנייה באמצעות טופס מקוון, פקס, דואר אלקטרוני או לזמן תור לאגף החנייה בעירייה. יש לצרף המסמכים הדרושים להוכחת זכאות לקבלת התו. הפונים שיעמדו בדרישות החוק והנוהל, תו החניה ישלח לביתם.

המסמכים הדרושים להוכחת זכאות לקבלת התו:

 1. תעודת זהות - כתובת מגורים, שינוי כתבות בתעודת זהות לכתובת הנוכחית באזור המוסדר, על כל בני המשפחה להיות רשומים באותה כתובת.
 2. במידה ובני הזוג רשומים בכתובות לא אחידות, יש להגיש בקשה לוועדה המקצועית בצירוף נימוקים או לחילופין לאחד הכתובות במשרד הפנים.

טופס פניה לבקשת תו חניה

לתשומת ליבך, ניתן לחדש את תו החניה האזורי באמצעות טופס מקוון, דוא''ל , אולם תושבי אזור 15, 16 ידרשו להחזיר באמצעות הדואר את התו הקודם, גם אם פג תוקפו. לא ניתן לחדש התו ללא החזרת התו הקודם!!!  

לא
1

הנפקת אישור לבעלי דירות

המסמכים הדרושים להנפקת תו:

 1. תעודת זהות - כתובת מגורים, שינוי כתובת בתעודת זהות לכתובת הנוכחית באזור המוסדר, על כל בני המשפחה להיות רשומים באותה כתובת. במידה ובני הזוג רשומים בכתובות לא אחידות, יש להגיש בקשה לוועדה המקצועית בצירוף נימוקים או לחילופין לאחד הכתובות במשרד הפנים.
 2. רשיון רכב בתוקף, בבעלות מבקש התו.
 3. במקרה של רכב צמוד - אישור רשמי ממקום העבודה של התושב, החתום ע''י מורשה חתימה מטעם החברה/ העמותה, בדבר היות הרכב צמוד לו בלבד, 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.
 4. במקרה שרכב החברה בבעלות פרטית - אשור מרו''ח של החברה המאמת כי בעל החברה הוא בעל המניות/החברה + 3 תלושי שכר+אישור רשמי ממקום העבודה.
  במקרה של רכב בבעלות חברת ליסינג ובשימוש של חברה/פרטי - חייב מבקש התו להציג הסכם מקשר בין חברת הליסינג לבין מבקש התו.
 5. רשיון נהיגה בתוקף על שם מבקש התו.
 6. אישור בדבר רישום ארנונה למגורים על שם המבקש (יש למסור מס' חשבון ארנונה - אין צורך בהגשת מסמך).
 7. במידה וקיים נכס נוסף בבעלותך, יש להציג חוזה שכירות או אשור רשמי אודות המחזיק בנכס.

 

טופס פניה מקוון לבקשת תו חניה

לתשומת ליבך, ניתן לחדש את תו החניה האזורי באמצעות טופס מקוון, או באמצעות דוא''ל .

שימו לב: תושבי אזור 15, 16 ידרשו להחזיר באמצעות הדואר את התו הקודם, גם אם פג תוקפו. לא ניתן לחדש התו ללא החזרת התו הקודם!!!

חזור לראש הדף >>
2

הנפקת אישור לשוכרי דירות

המסמכים הדרושים להנפקת תו:

 1. תעודת זהות - כתובת מגורים, שינוי כתובת בתעודת זהות לכתובת הנוכחית באזור המוסדר, על כל בני המשפחה להיות רשומים באותה כתובת, במידה ובני הזוג רשומים בכתובות לא אחידות, יש להגיש בקשה לוועדה המקצועית בצירוף נימוקים או לחילופין לאחד הכתובות במשרד הפנים.
 2. רישיון רכב -בבעלות מבקש התו. במקרה של רכב צמוד - אישור רשמי ממקום העבודה של התושב, החתום ע''י מורשה חתימה מטעם החברה/ העמותה, בדבר היות הרכב צמוד לו בלבד, 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.
 3. במקרה שרכב החברה בבעלות פרטית - אשור מרו''ח של החברה המאמת כי בעל החברה הוא בעל המניות/החברה + 3 תלושי שכר+ אישור רשמי ממקום העבודה.
 4. במקרה של רכב בבעלות חברת ליסינג ובשימוש של חברה/פרטי - יש להציג הסכם מקשר בין חברת הליסינג לבין מבקש התו.
 5. רשיון נהיגה בתוקף על שם מבקש התו.
 6. חוזה שכירות תקף לתקופה של חודש ימים ומעלה, מאושר על ידי עו''ד/תצהיר ערוך כדין מרשם ביהמ''ש (במקרה בו חשבון הארנונה רשום ע''ש בעל הנכס). במקרים בהם הארנונה רשומה ע''ש המבקש, יוצג חוזה שכירות ואין צורך באישור עו''ד/רשם ביהמ''ש.
  בדירה בה מתגוררים מס' שותפים חשבון הארנונה ירשם ע"ש כלל המופעים בחוזה השכירות.
 7. חידוש חוזה שכירות – בעת חידוש תו חניה אזורי, יש להציג הארכת חוזה שכירות מאושר על ידי עו''ד/רשם בית משפט.

טופס פניה לבקשת תו חניה

לתשומת ליבך, ניתן לחדש את תו החניה האזורי באמצעות טופס מקוון, או באמצעות דוא''ל​,  אולם תושבי אזור 15, 16 ידרשו להחזיר באמצעות הדואר את התו הקודם, גם אם פג תוקפו. לא ניתן לחדש התו ללא החזרת התו הקודם

חזור לראש הדף >>
3

הנפקת אישור לסטודנט

סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה (המוכר ע''י המועצה להשכלה גבוהה) ואשר מחזיק ברכב שאינו בבעלותו (אלא בבעלות אדם מקרבה ראשונה), יציג את המסמכים שלהלן:

 1. תעודת זהות - כתובת מגורים, שינוי כתובת בתעודת זהות לכתובת הנוכחית באזור המוסדר, על כל בני המשפחה להיות רשומים באותה כתובת. במידה ובני הזוג רשומים בכתובות לא אחידות, יש להגיש בקשה לוועדה המקצועית בצירוף נימוקים או לחילופין לאחד הכתובות במשרד הפנים.
 2. רשיון רכב - תצהיר של בעל הרכב (אחד ההורים או האחים) כי הרכב נמצא בשימושו הבלעדי של הסטודנט.
 3. אישור לימודים ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, לשנה הנוכחית והצגת מערכת שעות (לפחות 12 שעות לימוד שבועיות ולא פחות מ-50% מתכנית הלימודים המלאה).
 4. רישיון נהיגה בתוקף על שם המבקש התו.
 5. חוזה שכירות תקף לתקופה של חודש ימים ומעלה, מאושר על ידי עו''ד/תצהיר ערוך כדין מרשם ביהמ''ש (במקרה בו חשבון הארנונה רשום ע''ש בעל הנכס). במקרים בהם הארנונה רשומה ע''ש המבקש, יוצג חוזה שכירות ואין צורך באישור עו''ד.
  במידה ובנכס מתגוררים מס' שותפים, יש לרשום את חשבון הארנונה ע"ש כלל השותפים.

ניתן לשלוח את כל המסמכים הדרושים באמצעות הדוא''ל: tavim@jerusalem.muni.il

הבקשה תועבר לאישור הועדה המקצועית.

טופס פניה לבקשת תו חניה

לתשומת ליבך, ניתן לחדש את תו החניה האזורי באמצעות טופס מקוון, או באמצעות דוא''ל​ , אולם תושבי אזור 15, 16 ידרשו להחזיר באמצעות הדואר את התו הקודם, גם אם פג תוקפו. לא ניתן לחדש התו ללא החזרת התו הקודם.

חזור לראש הדף >>
4

אישור למטפל בהורה סיעודי

המסמכים הדרושים להנפקת תו:

 1. תעודת זהות - שינוי כתובת בתעודת זהות לכתובת הנוכחית באזור המוסדר,כתובת מגורים של ההורה הזקוק לטיפול סיעודי.
 2. סיכום מידע רפואי - על היות ההורה זקוק לטיפול סיעודי.
 3. רשיון רכב בבעלות מבקש התו.
 4. רכב צמוד - אישור רשמי ממקום העבודה של התושב, החתום ע''י מורשה חתימה מטעם החברה/העמותה, בדבר היות הרכב צמוד לו בלבד, 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.
 5. רכב החברה בבעלות פרטית – אשור מרו''ח של החברה המאמת כי בעל החברה הוא בעל המניות/החברה + 3 תלושי שכר ואישור רשמי ממקום העבודה.
 6. רכב בבעלות חברת ליסינג - ובשימוש של חברה/פרטי יש להציג הסכם מקשר בין חב' הליסינג לבין מבקש התו.
 7. רשיון נהיגה בתוקף על שם המבקש התו - הפנייה תועבר לאישור הועדה המקצועית תו חריג מוגבל עד 2 רחובות בלבד בסמוך למגורי ההורה.

הבקשה תעבר לבחינת והחלטת הועדה המקצועית.

טופס פניה לבקשת תו חניה

לתשומת ליבך, ניתן לחדש את תו החניה האזורי באמצעות טופס מקוון, או באמצעות דוא''ל​, אולם תושבי אזור 15, 16 ידרשו להחזיר באמצעות הדואר את התו הקודם, גם אם פג תוקפו. לא ניתן לחדש התו ללא החזרת התו הקודם.

חזור לראש הדף >>
5

אישור לתושבי אגן העיר העתיקה

אגן העיר העתיקה (בין החומות, חניוני הר-ציון, רח' מעלה השלום, דרך העופל), בשל אופיו ההיסטורי המיוחד ורגישותו הביטחונית, יוגבל לתנועה והחניה תתאפשר לתושבי האזור בלבד.

אגן העיר העתיקה ייחשב כאזור חניה מוסדר אחד.

לכל משפחה יונפק תו חניה אחד בלבד לרכב אחד ובלבד שאין למשפחה חניה פרטית בחצר ביתה או חניה אחרת באזור. לא יינתנו תווי חניה למסחר, שירותים, מוסדות דת, מוסדות חינוך וכיוצא בזה.

המסמכים הנדרשים לבעלי דירות

המסמכים הנדרשים לשוכרי דירות

 

טופס פניה לבקשת תו חניה

לתשומת ליבך, ניתן לחדש את תו החניה האזורי באמצעות טופס מקוון, או באמצעות דוא''ל​, אולם תושבי אזור 15, 16 ידרשו להחזיר באמצעות הדואר את התו הקודם, גם אם פג תוקפו. לא ניתן לחדש התו ללא החזרת התו הקודם.

חזור לראש הדף >>
6

חידוש אישור אזורי

חידוש תו חניה אזורי:

ניתן לחדש את תו החנייה באמצעות טופס מקוון, פקס, דואר אלקטרוני. יש לצרף המסמכים הדרושים להוכחת זכאות לקבלת התו. הפונים שיעמדו בדרישות החוק והנוהל, תו החניה ישלח לביתם.

המסמכים הדרושים להוכחת זכאות לקבלת התו:

 1. תעודת זהות - כתובת מגורים, שינוי כתבות בתעודת זהות לכתובת הנוכחית באזור המוסדר, על כל בני המשפחה להיות רשומים באותה כתובת.
 2. במידה ובני הזוג רשומים בכתובות לא אחידות, יש להגיש בקשה לוועדה המקצועית בצירוף נימוקים או לחילופין לאחד הכתובות במשרד הפנים.

בעל דירה
שוכר דירה
סטודנט
לתושב אגן העיר העתיקה
מטפל בהורה סיעודי

לתשומת ליבך, ניתן לחדש את תו החניה האזורי באמצעות טופס מקוון, או באמצעות  דוא''ל לחצו כאן​ .

שימו לב יש להחזיר באמצעות הדואר את התו הקודם, גם אם פג תוקפו. לא ניתן לחדש התו ללא החזרת התו הקודם!!!

חזור לראש הדף >>
7

החזרת האישור

תושב חייב להודיע לאגף לשירותי חניה תוך 7 ימים, במקרים הבאים:

 1. שינה את כתובתו לכתובת שאינה מזכה בתו חניה.
 2. תם תוקף חוזה השכירות שלו.
 3. מכר את רכבו, במידה ולא שינה התושב את כתובתו ויש לו רכב חדש על שמו, יוכל תמורת תו החניה שהחזיר, לקבל תו חניה לרכב החדש ובלבד שיתר תנאי הזכאות לקבלת התו תקפים.

 

 ביטול האישור

תושב אשר העתיק את מקום מגוריו למקום אחר שאינו בתחום אזורי החניה המוסדרת:

 1. מכר את רכבו לאחר
 2. מסר פרטים כוזבים

ולא החזיר את התו לרשות החניה תוך 7 ימים - יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ותו החניה שברשותו יבוטל.

חזור לראש הדף >>
8

אישור זמני

תושב השוכר דירה באזור חניה מוסדרת (לתקופה שבין חודש לשנה):

זכאי לתו חניה זמני עד תום תקופת השכירות או עד מועד חידוש התווים, לפי המוקדם שביניהם. תקופת השכירות לא תפחת מחודש ימים.

תושב השוכר דירה ומבקש תו חניה - יפנה לאגף לשירותי חנייה בשעות קבלת קהל ויציג את המסמכים הדרושים להנפקת תו לשוכר דירה.

 

תושב המבקש תו לרכב חלופי:

הרכב יצא מכלל שימוש כתוצאה מתקלה/ גניבה/ פגיעה ברכב - יש להמציא אישור מחברת הביטוח/משטרה.   

 

תושב המבקש תו לרכב ששכר:

ימציא חוזה שכירות רכב. התו יינתן לתקופה שלא תעלה על התקופה הקצובה בחוזה שכירות הרכב ולא תפחת מ-7 ימים ויתר המסמכים בהתאם:

בעל דירה
שוכר דירה
סטודנט
לתושב אגן העיר העתיקה
מטפל בהורה סיעודי

שכירות הרכב הנה לתקופה הפחותה מ-7 ימים התושב אינו זכאי לתו.

לתשומת ליבך, ניתן לחדש את תו החניה האזורי באמצעות טופס מקוון​, או בדוא''ל​, אולם תושבי אזור 15, 16 ידרשו להחזיר באמצעות הדואר את התו הקודם, גם אם פג תוקפו. לא ניתן לחדש התו ללא החזרת התו הקודם!!!

חזור לראש הדף >>
9

הוראות לנהגים למכירה וקניית רכבים

נהג נכבד, הנך ראשי לנהוג ברכב מנועי רק כאשר ברשותך רשיון נהיגה ורשיון רכב בני תוקף.
רשיון רכב הוא בתוקף רק כאשר בוצע מבחן כשירות לתנועה (טסט) ושולמה האגרה (או כאשר
רשום ברשיון כי הרכב פטור מדרישות אלו).

 

מכירה וקנייה של רכב  

על בעל הרכב והקונה לבצע שינוי רישום בעלות תוך 15 יום ממכירת הרכב. השינוי יבוצע בבנק הדואר כאשר אין רשומות הגבלות בקובץ הרכב (שעבוד עיקול וכד')ורשיון הרכב בתוקף.
שינוי רישום בעלות יש לבצע כאמור בבנק - גם כאשר הקונה הוא סוחר הקונה רכב לצורך מכירתו.
על כל המוכרים והקונים להופיע בבנק, להזדהות עם תעודת זהות ולהציג את רשיון הרכב.
טופס ייפוי כח (שניתן לקבלו בדואר ובאינטרנט) של אדם פרטי - יתקבל רק בצירוף תעודת זהות.
  

בעל רכב  

מסירת רכב לקונה ללא ביצוע שינוי בעלות תוך 15 יום, היא עבירה על תקנות התעבורה - הרכב יישאר רשום על שמך (כולל דוח''ות תעבורה שיישלחו אילך, אם יבוצעו עבירות) - ולא יבוצע שינוי על סמך מכתבים, הסכמים, תצהירים וכד'.


רישום שינוי בעלות יבוצע במשרד הרישוי ל:

 1. מבקש לרשום רכב הרשום על שמו גם על שם בן זוגו.
 2. מי שקיבל רכב בירושה (בצירוף המסמכים המתאימים)
 3. מבקש לבטל רישום של אחד מבעלי הרכב הרשומים
 4. נכה (שקיבל אישור לשכת הבריאות) - בקניה ובמכירה

בעל הרכב ישלם את אגרת הרישוי מהיום שפג תוקף רשיון הרכב.   


כדי לא לשלם אגרה

יש לחתום במשרד הרישוי על טופס הפקדה - הפסקה זמנית של השימוש ברכב (בצירוף רשיון הרכב)- לקבל על כך אישור ממוחשב בטופס שנקבע.


החזר יחסי של אגרת רישוי - לרכב גנוב/אובדן גמור/ מבוטל - יש לפנות למשרד הרישוי.


נכים  

נכה - לתשלום אגרת רישוי - לרכב הרשום של שם הנכה/ בן זוגו/ האפוטרופוס של הנכה - יש לפנות למשרד הרישוי עם אישור לשכת הבריאות (ועם רשיון הרכב ותעודת זהות).

 

מידע נוסף

רשיון הרכב המצורף ניתן מידע צרכני על רכב המיובא ביבוא מסחרי. מידע זה ניתן על רכב פרטי ומסחרי במשקל עד 3,500 ק''ג משנת יצור 2000 ואילך.
המידע נמסר ע''י יבואני הרכב ובאחריותם.
ניתן לשלם חידוש רשיון עד שבועיים לפני גמר תוקף הרשיון - בכרטיס אשראי באינטרנט.
למכון הרישוי יש לפנות רק עם הרשיון ששולם - שישלח בדואר לאחר התשלום באינטרנט (ולא עם אישור תשלום וכד'). 

חזור לראש הדף >>