הוראות לנהגים למכירה וקניית רכבים ואגרות – עיריית ירושלים

הוראות לנהגים למכירה וקניית רכבים ואגרות

נהג נכבד, הנך ראשי לנהוג ברכב מנועי רק כאשר ברשותך רשיון נהיגה ורשיון רכב בני תוקף.
רשיון רכב הוא בתוקף רק כאשר בוצע מבחן כשירות לתנועה (טסט) ושולמה האגרה (או כאשר
רשום ברשיון כי הרכב פטור מדרישות אלו).

 

מכירה וקנייה של רכב  

על בעל הרכב והקונה לבצע שינוי רישום בעלות תוך 15 יום ממכירת הרכב. השינוי יבוצע בבנק הדואר כאשר אין רשומות הגבלות בקובץ הרכב (שעבוד עיקול וכד')ורשיון הרכב בתוקף.
שינוי רישום בעלות יש לבצע כאמור בבנק - גם כאשר הקונה הוא סוחר הקונה רכב לצורך מכירתו.
על כל המוכרים והקונים להופיע בבנק, להזדהות עם תעודת זהות ולהציג את רשיון הרכב.
טופס ייפוי כח (שניתן לקבלו בדואר ובאינטרנט) של אדם פרטי - יתקבל רק בצירוף תעודת זהות.
  

בעל רכב  

מסירת רכב לקונה ללא ביצוע שינוי בעלות תוך 15 יום, היא עבירה על תקנות התעבורה - הרכב יישאר רשום על שמך (כולל דוח''ות תעבורה שיישלחו אילך, אם יבוצעו עבירות) - ולא יבוצע שינוי על סמך מכתבים, הסכמים, תצהירים וכד'.


רישום שינוי בעלות יבוצע במשרד הרישוי ל:

  1. מבקש לרשום רכב הרשום על שמו גם על שם בן זוגו.
  2. מי שקיבל רכב בירושה (בצירוף המסמכים המתאימים)
  3. מבקש לבטל רישום של אחד מבעלי הרכב הרשומים
  4. נכה (שקיבל אישור לשכת הבריאות) - בקניה ובמכירה

בעל הרכב ישלם את אגרת הרישוי מהיום שפג תוקף רשיון הרכב.   


כדי לא לשלם אגרה

יש לחתום במשרד הרישוי על טופס הפקדה - הפסקה זמנית של השימוש ברכב (בצירוף רשיון הרכב)- לקבל על כך אישור ממוחשב בטופס שנקבע.


החזר יחסי של אגרת רישוי - לרכב גנוב/אובדן גמור/ מבוטל - יש לפנות למשרד הרישוי.


נכים  

נכה - לתשלום אגרת רישוי - לרכב הרשום של שם הנכה/ בן זוגו/ האפוטרופוס של הנכה - יש לפנות למשרד הרישוי עם אישור לשכת הבריאות (ועם רשיון הרכב ותעודת זהות).

 

מידע נוסף

רשיון הרכב המצורף ניתן מידע צרכני על רכב המיובא ביבוא מסחרי. מידע זה ניתן על רכב פרטי ומסחרי במשקל עד 3,500 ק''ג משנת יצור 2000 ואילך.
המידע נמסר ע''י יבואני הרכב ובאחריותם.
ניתן לשלם חידוש רשיון עד שבועיים לפני גמר תוק, הרשיון - בכרטיס אשראי באינטרנט.
למכון הרישוי יש לפנות רק עם הרשיון ששולם - שישלח בדואר לאחר התשלום באינטרנט (ולא עם אישור תשלום וכד'). 

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הסדרי חניה לתיירים ולמבקרים בירושליםהסדרי חניה לתיירים ולמבקרים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/Tourist_parking.aspx11/06/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
בקשת החזר אגרת הסדר חניהבקשת החזר אגרת הסדר חניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/parking_Agra.aspx30/05/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
Car2Go בירושלים - הרכב שיסדר את כולכם Car2Go בירושלים - הרכב שיסדר את כולכם https://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/Pages/CAR_2_GO.aspx21/04/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגיתהודעה בדבר אישור תובענה כייצוגיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/TovaanaYoramEliyahu.aspx27/09/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך