פנייה לאגף החניה לצורך הקצאת מקום חניה – עיריית ירושלים

פנייה לאגף החניה לצורך הקצאת מקום חניה

כיצד לפנות לאגף החניה לצורך הקצאת מקום חניה שמור לנכה. 

האפשרויות לפנייה לאגף:

  • דואר: האגף לשירותי חניה – כייכר ספרא 13 ,ת.ד.  775 , ירושלים 91007
  • פקס :  02-6226023
  • דוא"ל:  vkshlomi@jerusalem.muni.il
  • או בטופס מקוון (בעתיד יהיה טופס מקוון).

ניתן ליצור קשר בטלפון: 02-6297141 לקבלת פרטים נוספים ועזרה בהגשת הבקשה,
על הנכה להחזיר את מסמכי הבקשה אל אגף החניה למחלקה להסדרי חניה.

עם קבלת המסמכים מהתושב (באמצעים שצויינו לע"ל) מחלקת הסדרי חניה תבדוק את תקינות המסמכים ותבחן את עמידת הבקשה בתנאי הזכאות, רק לאחר אישורם של מסמכי הבקשה ייקבע מקום החניה בשטח על פי תקנות התעבורה ע''י מתכנן תנועה ,יאושר ע''י רשות תימרור ויועבר לביצוע בשטח ע''י מחלקת בטיחות בדרכים.

שרותי אחזקה הקשורים להקצאת חניה שמורה לנכה:

  • לצורך חידוש סימון תא החניה לנכה או תיקון תמרור של נכה שניזוק/ נפל יש לפנות למוקד העירייה בטלפונים: 106, 5314600 -02
  • לשינוי מס' הרכב בתמרור יש לשלוח בפקס/דואל צילום תג נכה משני צדדים ולמלא את טופס הבקשה
  • העתקת מקום החניה לכתובת חדשה ,יעשה בהודעה טלפונית למחלקת הסדרי חניה
    בטל:02-6297141       

 

 

הרשמה למוסדות חינוך לשנת תשע"טהרשמה למוסדות חינוך לשנת תשע"ט<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>רישום לגני ילדים<a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Register/Pages/Registration_System.aspx">רישום לגני ילדים</a>רישום לבתי ספר<a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/A_registration/Pages/Registration_System.aspx">רישום לבתי ספר</a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגיתהודעה בדבר אישור תובענה כייצוגיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/TovaanaYoramEliyahu.aspx27/09/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
פיתוח מיזמי טכנולוגיה בדרך לעיר חכמהפיתוח מיזמי טכנולוגיה בדרך לעיר חכמהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/smartcity.aspx16/12/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
עיר ללא מדחניםעיר ללא מדחניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/ParkingMeters.aspx20/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך