מימוש תהליך הזכאות להקצאת מקום חניה – עיריית ירושלים

מימוש תהליך הזכאות להקצאת מקום חניה לנכה

​נכים - בעלי תו נכות (משולש או כסא גלגלים) שאחוזי נכותם נקבעים בוועדות סטטוטוריות, לשכת הבריאות המחוזית, המוסד לביטוח הלאומי, משרד הביטחון.

זכאות:

 1. בעלי תו נכות עם סמל של כסא גלגלים (100% נכות) בעלי רשיון נהיגה זכאים למקום חניה ליד הבית וליד מקום העבודה.
 2. בעלי תו נכות עם סמל כסא גלגלים (100% נכות) שאינם נוהגים בעצמם זכאים למקום חניה ליד הבית בלבד.
 3. חניה ליד מקום המגורים - בעלי תו נכות משולש שנכותם בין 60% ל- 100%, והינם נכי גפיים תחתונות, בעלי מוגבלות בניידות עפ''י סעיפי הליקוי שנקבעו ע''י המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון ובעלי רישיון נהיגה והנוהגים בעצמם - זכאים למקום חניה בלעדי ליד הבית.
  אלה מבין הנכים שאינם נוהגים - יהיו זכאים למקום חנייה ליד מקום המגורים רק מ- 70% נכות, הלא נוהגים בעצמם - זכאים למקום חניה ליד מקום המגורים ובלבד שהנוהג עבורם מתגורר עימם.
 4. חניה ליד מקום העבודה - בעלי אחוזי נכות בניידות בין 80%-ל100% - יהיו זכאים למקום חניה ליד מקום העבודה; רק לנכה הנוהג ברכב.
 5. תושבים מעל גיל 65 בעלי תו נכה ללא אחוזי נכות
  חייבים להמציא לאגף החניה חוות דעת רפואית של רופא מומחה בו תצויין בעייתם הרפואית המעידה על מוגבלותם בניידות, האישורים הרפואיים עם קבלתם, יועברו לצורך בחינתם לידי רופא מומחה מטעם האגף, (באם יש צורך – יזומן הפונה לבדיקה רפואית) וזאת לשם קבלת חוות דעת רפואית בעניינם לגבי מתן אישור או דחיית הבקשה.

הערות:

מקום החניה לנכה בסמוך למקום העבודה יוגבל לפי ימים ושעות העבודה.
תיתכן פנייה לקבלת מקום חניה שמור רק ליד מקום העבודה על פי תנאי הזכאות לעיל.

הפנייה למשרדי אגף החניה תעשה על ידי הנכים עצמם או באמצעות מוסדות שונים כגון: ארגוני הנכים, משרד הבריאות, ביטוח לאומי, משרד הביטחון), משרד הרישוי המנפיק תווי נכה.

 

להלן המסמכים שיש לצרף לבקשה:

 1. צילום תו נכה (שני צדדים)
 2. צילום  אישור אחוזי הנכות במגבלת ניידות
 3. צילום תעודת זהות +ספח כתובת המגורים
 4. צילום רישיון נהיגה
 5. צילום רישיון רכב בבעלות הנכה

 

 

הרשמה למוסדות חינוך לשנת תשע"טהרשמה למוסדות חינוך לשנת תשע"ט<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>רישום לגני ילדים<a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Register/Pages/Registration_System.aspx">רישום לגני ילדים</a>רישום לבתי ספר<a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/A_registration/Pages/Registration_System.aspx">רישום לבתי ספר</a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגיתהודעה בדבר אישור תובענה כייצוגיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/TovaanaYoramEliyahu.aspx27/09/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
פיתוח מיזמי טכנולוגיה בדרך לעיר חכמהפיתוח מיזמי טכנולוגיה בדרך לעיר חכמהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/smartcity.aspx16/12/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
עיר ללא מדחניםעיר ללא מדחניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/ParkingMeters.aspx20/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך