טפסים בנושא חניית נכים – עיריית ירושלים

טפסים בנושא חניית נכים

חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
5
פריטים ברשימה
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
בקשה לביטול תמרור חניה לרכב נכה חניית נכים
בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים חניית נכים
בקשה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום המגורים חניית נכים
בקשה לשינוי מספר רכב בתמרור חניה לנכה חניית נכים
חידוש זכאות למקום חניה בלעדי לנכה סמוך למקום המגורים חניית נכים