טפסים בנושא חניית נכים – עיריית ירושלים

טפסים בנושא חניית נכים

חיפוש טופס:
שם טופס:
טפסים – נושא ראשי:
טפסים – נושא משני:
4
פריטים ברשימה
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
ביטול תמרור לרכב נכה חניית נכים
בקשה להקצאת מקום חניה בלעדי לנכה עם מוגבלות בניידות ליד מקום המגורים חניית נכים
בקשה להקצאת מקום חניה בלעדי לנכה עם מוגבלות בניידות ליד מקום העבודה חניית נכים
שינוי מספר רכב בתמרור חניית נכים