חניית נכים – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : חנייה ותחבורה : חניית נכים

חניית נכים

​אגף החנייה באמצעות המחלקה להסדרי חנייה, אחראית עפ''י נוהל עירוני ''הקצאת מקומות חניה בלעדיים בשטח ציבורי'' המבוסס על חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו) התשכ''א - 1960 וחוק חניית נכים התשנ''ד - 1993, להסדיר מקום חנייה לנכים, ליד מקום מגורים ו/או ליד מקום העבודה.

​המחלקה להסדרי חנייה אחראית לגיבוש הסדרי חנייה חדשים בעיר, המופעלים על פי צורכי התושבים ובהתאם לאופי האזור ובכפוף למדיניות העירונית בתחום החנייה, חוק העזר והנוהל העירוני.

בנוסף המחלקה פועלת לשיפור, לתפעול ולתחזוקת החנייה באזורים בהם הוסדרה החנייה, לרבות שילוט ותימרור להיתר ולאיסור חנייה.

בכל פנייה או ברור בנושא הקצאת מקום חנייה בלעדי לנכה בשטח ציבורי יש לפנות למחלקת הסדרי חנייה לפי הפרטים הבאים:

תפקיד: מנהל תחום חניית נכים - שלומי וקנין   

 טלפון: 02-6297141    פקס: 02-6226023

דוא"ל איש קשר: VKSHLOMI@jerusalem.muni.il

שעות פעילות: ימים שני וחמישי בין השעות: 08:00 - 13:00
כתובת: כיכר ספרא 13

לא
1

נכים שאינם זכאים למקום חנייה בלעדי

​1.נכים שאינם מתגוררים בביתם אלא שוהים במעון נכים או במוסד כלשהו.
2.נכים שנכותם פחותה מ-60% מוגבלות בניידות.
3.מקומות החנייה הבלעדיים בשטח ציבורי ניתנים אך ורק למי שאין לו מקום חנייה פרטי בחצר ביתו או במקום עבודתו או פתרון אחר לחנייה.

חזור לראש הדף >>
2

מימוש תהליך הזכאות להקצאת מקום חניה לנכים

​נכים - בעלי תו נכות (משולש או כסא גלגלים) שאחוזי נכותם נקבעים בוועדות סטטוטוריות, לשכת הבריאות המחוזית, המוסד לביטוח הלאומי, משרד הביטחון.

 

זכאות:

1.בעלי תו נכות עם סמל של כסא גלגלים (100% נכות) בעלי רשיון נהיגה זכאים למקום חניה ליד הבית וליד מקום העבודה.
2.בעלי תו נכות עם סמל כסא גלגלים (100% נכות) שאינם נוהגים בעצמם זכאים למקום חניה ליד הבית בלבד.
3.חניה ליד מקום המגורים - בעלי תו נכות משולש שנכותם בין 60% ל- 100%, והינם נכי גפיים תחתונות, בעלי מוגבלות בניידות עפ''י סעיפי הליקוי שנקבעו ע''י המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון ובעלי רישיון נהיגה והנוהגים בעצמם - זכאים למקום חניה בלעדי ליד הבית.
אלה מבין הנכים שאינם נוהגים - יהיו זכאים למקום חנייה ליד מקום המגורים רק מ- 70% נכות, הלא נוהגים בעצמם - זכאים למקום חניה ליד מקום המגורים ובלבד שהנוהג עבורם מתגורר עימם.
4.חניה ליד מקום העבודה - בעלי אחוזי נכות בניידות בין 80%-ל100% - יהיו זכאים למקום חניה ליד מקום העבודה; רק לנכה הנוהג ברכב.
5.תושבים מעל גיל 65 בעלי תו נכה ללא אחוזי נכות
חייבים להמציא לאגף החניה חוות דעת רפואית של רופא מומחה בו תצויין בעייתם הרפואית המעידה על מוגבלותם בניידות, האישורים הרפואיים עם קבלתם, יועברו לצורך בחינתם לידי רופא מומחה מטעם האגף, (באם יש צורך – יזומן הפונה לבדיקה רפואית) וזאת לשם קבלת חוות דעת רפואית בעניינם לגבי מתן אישור או דחיית הבקשה.


הערות:

מקום החניה לנכה בסמוך למקום העבודה יוגבל לפי ימים ושעות העבודה.
תיתכן פנייה לקבלת מקום חניה שמור רק ליד מקום העבודה על פי תנאי הזכאות לעיל.

הפנייה למשרדי אגף החניה תעשה על ידי הנכים עצמם או באמצעות מוסדות שונים כגון: ארגוני הנכים, משרד הבריאות, ביטוח לאומי, משרד הביטחון), משרד הרישוי המנפיק תווי נכה.

 

להלן המסמכים שיש לצרף לבקשה:

1.צילום תו נכה (שני צדדים)
2.צילום  אישור אחוזי הנכות במגבלת ניידות
3.צילום תעודת זהות +ספח כתובת המגורים
4.צילום רישיון נהיגה
5.צילום רישיון רכב בבעלות הנכה

חזור לראש הדף >>
3

חידוש זכאות חנייה לנכים

​אחת לשנתיים תפנה רשות החניה לתושבים להם הוקצה מקום חניה שמור לנכה ויישלחו אליהם למילוי טפסים לחידוש הזכאות וזאת על מנת להבטיח שהנכה אכן משתמש במקום הבלעדי.
הטפסים החתומים כולל המסמכים הנדרשים יוחזרו למחלקת הסדרי חניה תוך 30 יום מיום הפצתם.
באם הטפסים לא יוחזרו כאמור לעיל, זכאות הנכה למקום חנייה שמור תישלל ומקום החנייה יבוטל.

חזור לראש הדף >>
4

פנייה לאגף לצורך הקצאת מקום חנייה

האפשרויות לפנייה לאגף:

• דואר: האגף לשירותי חניה – כייכר ספרא 13 ,ת.ד.  775 , ירושלים 91007
• פקס :  02-6226023
• דוא"ל:  vkshlomi@jerusalem.muni.il

ניתן ליצור קשר בטלפון: 02-6297141 לקבלת פרטים נוספים ועזרה בהגשת הבקשה,
על הנכה להחזיר את מסמכי הבקשה אל אגף החניה למחלקה להסדרי חניה.

עם קבלת המסמכים מהתושב (באמצעים שצויינו לע"ל) מחלקת הסדרי חניה תבדוק את תקינות המסמכים ותבחן את עמידת הבקשה בתנאי הזכאות, רק לאחר אישורם של מסמכי הבקשה ייקבע מקום החניה בשטח על פי תקנות התעבורה ע''י מתכנן תנועה ,יאושר ע''י רשות תימרור ויועבר לביצוע בשטח ע''י מחלקת בטיחות בדרכים.


שרותי אחזקה הקשורים להקצאת חניה שמורה לנכה:

• לצורך חידוש סימון תא החניה לנכה או תיקון תמרור של נכה שניזוק/ נפל יש לפנות למוקד העירייה בטלפונים:

 106, 5314600 -02
• לשינוי מס' הרכב בתמרור יש לשלוח בפקס/דואל צילום תג נכה משני צדדים ולמלא את טופס הבקשה
• העתקת מקום החניה לכתובת חדשה ,יעשה בהודעה טלפונית למחלקת הסדרי חניה
 בטל:02-6297141 

חזור לראש הדף >>