שירותי עירייה מקוונים – עיריית ירושלים

שירותי עירייה מקוונים

 

 

עסקיםעסקים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/BUSINESS.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Municipality/Notebook304/Documents/קידום%20עסקים/רישוי%20עסקים/bakasha.pdf" target="_blank">בקשה להוצאת רישיון עסק/שלט</a><a href="/Municipality/Notebook304/Documents/קידום%20עסקים/רישוי%20שלטים/6721113759.pdf" target="_blank">בקשה לרישוי שילוט</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Notebook19155/Pages/Default.aspx" target="_blank">הנחה בארנונה לעסקים</a><a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק / שלט </a><a href="/Business/Pages/Business_Forms.aspx" target="_blank">טפסים בנושא קידום עסקים</a>
מכרזים ודרושיםמכרזים ודרושים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/michraz.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Municipality/tenders/Notebook29634/Pages/Tenders.aspx" target="_blank">פרסום מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים</a><a href="/Municipality/tenders/Hrtenders/Pages/Default.aspx" target="_blank">מרכזי כח אדם</a><a href="/Municipality/tenders/Hrtenders/blimichraz/Pages/default.aspx" target="_blank">משרות ללא חובת מרכז</a><a href="/Residents/Employment/LookingForJob/Pages/Misrot.aspx" target="_blank">משרות רשות התעסוקה</a><a href="/Municipality/tenders/Notebook29634/kol/Pages/default.aspx" target="_blank">קול קורא</a><a href="/Municipality/tenders/Notebook29634/Pages/New_auctions.aspx" target="_blank">הרשמה לדיוור אלקטרוני אודות פרסום מכרזים </a>
ארנונהארנונה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/arnona.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Payments/Pages/Payments1.aspx?servicecode=85" target="_blank">תשלום ארנונה</a><a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Arnona_Appealing.aspx" target="_blank">טופס בקשה להגשת ערר לענייני ארנונה</a><a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IndependentParentDiscount.aspx" target="_blank">טופס בקשה להנחה משפחה שבראשה הורה עצמאי </a><a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx">בקשה לקבלת הנחה בארנונה מטעמי הכנסה</a><a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaExemptionEmptyProperty.aspx">טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק </a><a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaExemptionNewAndEmptyProperty.aspx">טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס חדש וריק</a><a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת מחזיק בנכס</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/keva.aspx">שינוי מועד הוראת קבע לארנונה</a>
תכנון ובנייהתכנון ובנייה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/building.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="https://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/gis/open.htm" target="_blank">מערכת מיפוי GIS</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/SubmissionBuildingPermit/Pages/default.aspx" target="_blank">הגשה מקוונת להיתר בניה </a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מערכת תב''ע - תכנית בניין ערים</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/Pages/RequestforInformation.aspx" target="_blank">קבלת מידע תכנוני בתשלום</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי ובנייה</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">בירור חבות בהיטל השבחה </a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/ConstructionSupervision/Pages/Inspection.aspx" target="_blank">בירור סטאטוס טיפול בתלונה</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/resistance3.aspx" target="_blank">כתב התנגדות לבקשה להיתר בנייה</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/ConstructionSupervision/Pages/Forms.aspx" target="_blank">טפסים לאישורים הנדרשים במהלך הבניה</a><a href="https://jerkavebinyansub.jerusalem.muni.il/" target="_blank">טופס בקשה לקווי בניין</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/conservation/Pages/DocumentingFiles.aspx" target="_blank">תיקי תיעוד \ תמונות</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Process.aspx">תהליך טיפול בתיק היטל השבחה</a><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/PlanningForms.aspx">טפסי תכנון ובנייה</a><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RishuyForms.aspx">טפסי רישוי ופיקוח</a><a href="https://jergisinfohub.jerusalem.muni.il/UI/?SystemID=26400260&processtype=2">מידע על תיקי תשתיות והיתרי חפירה בתוקף</a>
ביצוע תשלומים באתרביצוע תשלומים באתר<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/pay.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Payments/Pages/Payments1.aspx?servicecode=88">אגרת היתרי בנייה</a><a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Payments/Pages/Payments1.aspx?servicecode=93">אגרת סלילה</a><a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Payments/Pages/Payments1.aspx?servicecode=108">תשלומים אחרים</a>
תרבות חינוך ופנאיתרבות חינוך ופנאי<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/culture.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="https://jerusalem-marathon.com/Default.aspx" target="_blank">הרשמה למרתון</a><a href="/RecreationandCulture/Sports/SportMng/Pages/SportSystem.aspx?t=1&a=-1&b=-1&c=-1&d=-1&e=-1">חוגי ספורט בעיר</a><a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">הרשמה לצהרוני ניצנים</a><a href="https://jerhinshnatonout.jerusalem.muni.il/pages/index_manhi.aspx?year=2018" target="_blank">שנתון מערכת החינוך בירושלים</a><a href="/Visitors/VisitorCenter/Pages/TourRegistration.aspx">הזמנת סיור למרכז המבקרים</a>
חנייהחנייה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/parking.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס בקשה לברור/ערעור דו''ח חנייה </a><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Form_tav.aspx" target="_blank">טופס בקשה לתו חניה</a><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה </a><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להישפט</a><a href="/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/Pages/Parking_forms.aspx" target="_blank">טפסים בנושא חנייה וחניית נכים</a><a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Payments/Pages/Payments1.aspx?servicecode=90" target="_blank">תשלום חנייה</a><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/parking_ticket.aspx" target="_blank">מערכת לאיתור דוח חניה</a>
העיר והעירייההעיר והעירייה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/muni.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="https://jerextgen.jerusalem.muni.il/TreeCutPages/RequestTreeCut.aspx" target="_blank">בקשה לעקירת עצים</a><a href="/Residents/106/Pages/106_forms.aspx" target="_blank">פנייה למוקד 106</a><a href="/Municipality/Citycouncilandcommittees/Pages/ArchionVideo.aspx" target="_blank">ארכיון וידאו ישיבות המועצה </a><a href="/Municipality/Citycouncilandcommittees/Pages/YeshivotVeVaadot.aspx" target="_blank">ישיבות מועצת העירייה וועדותיה </a><a href="/Municipality/Citycouncilandcommittees/Pages/Vaadot.aspx" target="_blank">וועדות העירייה </a><a href="http://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/Forms/CreateForm.aspx?IdSysForm=328" target="_blank">טופס מכירת קומפוסטרים</a>