איכות הסביבה – עיריית ירושלים

איכות הסביבה

 

 

איכות אוויראיכות אוויר<a href="/Residents/Environment/AirQuality/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/AirQuality.jpg">AirQuality.jpg</a><p>​<font face="Arial" size="2">ריכוז הממצאים המתקבלים מתחנות ניטור אוויר ברחבי העיר ומידע על  בדיקות הניידת  למדידת זיהום אוויר מרכבים.</font></p>
מיחזור ופסולת מוצקהמיחזור ופסולת מוצקה<a href="/Residents/Environment/recycling/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Recycling.jpg">Recycling.jpg</a><p>​המיחזור הוא תהליך של הוצאת חומרים מזרם הפסולת והשימוש בהם, כחומרי גלם ליצירת מוצרים שונים.  </p>
טיפול במטרדיםטיפול במטרדים<a href="/Residents/Environment/environmentalhazards/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Materials1.jpg">Materials1.jpg</a><p><font face="Arial" size="2">בדיקת תלונות וביקורות בעסקים, בדגש על זהום קרקע ואויר, מתן היתרי חפירה וביקורות באתרי בניה.</font>​</p>
חומרים מסוכניםחומרים מסוכנים<a href="/Residents/Environment/IndustriesandHazardousMaterials/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Materials2.jpg">Materials2.jpg</a><p>איתור מפגעים סביבתיים ממפעלים, ריכוז נתוני התעשייה, בחינת תוכניות בנייה בהקשר הסביבתי  וטיפול באירועי חומרים מסוכנים </p>
אקוסטיקה ומניעת רעשאקוסטיקה ומניעת רעש<a href="/Residents/Environment/Notebook37084/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/Residents/Environment/Notebook37084/PublishingImages/Noise.JPG">Noise.JPG</a><p>​טיפול ברשיונות עסק ומתן חו''ד בנושא רעש , בדיקת תכניות והכנת הפרק האקוסטי בחוו''ד ותסקירי השפעה על הסביבה</p>
חופש המידעחופש המידע<a href="/Residents/Environment/Info/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Information2.jpg">Information2.jpg</a><p>​כל דוחות המידע הסביבתי במקום אחד,  כי הסביבה חשובה לנו!</p>
קרינה סביבתיתקרינה סביבתית<a href="/Residents/Environment/EnvironmentalRadiation/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Radiation.jpg">Radiation.jpg</a><p>​טיפול בתלונות  הציבור על קרינת ראדון ואלקטרומגנטית ומתן חוות דעת לגורמי התכנון ולציבור הרחב.</p>
מי מטפל בך?מי מטפל בך?<a href="/Residents/Environment/Notebook37526/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/help.jpg">help.jpg</a><p>הגורמים המטפלים בעת מפגעים סביבתיים, ביוב וריחות, פסולת ומיחזור, קרינה סבבתית, זיהום אוויר ועוד..​</p>
צור קשרצור קשר<a href="/Residents/Environment/Notebook36282/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/ContactUs.jpg">ContactUs.jpg</a><p>​יצירת קשר עם המחלקה לאיכות הסביבה ושעות קבלת הקהל.</p>
תכנון סביבתיתכנון סביבתי<a href="/Residents/Environment/thenvironment/Pages/default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Residents/Environment.jpg">Environment.jpg</a><p>​שמירה על שטחים ציבוריים פתוחים וערכי טבע ונוף ושמירה על אופי הארכיטקטוני המיוחד של העיר.</p>
פיתוח בר קיימאפיתוח בר קיימא<a href="/Residents/Environment/SustainableDevelopment/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Survey.jpg">Survey.jpg</a><p>תכנון ופיתוח בר קיימא הוא כזה העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולת הדורות הבאים לספק את צרכיהם.</p>
מפה ירוקהמפה ירוקה<a href="http://www.greenmap.org.il/" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />http://www.greenmap.org.il/</a>http//www.greenmap.org.il/<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/map1.jpg">map1.jpg</a><p>​המפה הירוקה של ירושלים, היא מפה עירונית לתושב ולתייר המציגה שכבות מידע העוסקות בנושאי סביבה, חברה ואורח חיים ירוק.</p>

 

 

בקשה לעיון/צילום חומר חקירהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Mas1.aspxבקשה לעיון/צילום חומר חקירההעירייה​במסגרת שיפור השירות והנגשת המידע לציבור, יתווסף היום טופס חדש מקוון, אשר ניתן יהיה באמצעותו לבקש לעיין ו/או לצלם חומר חקירה הכלול בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982.31/12/1969 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
רישום לאגרת - עדכונים בנושאים סביבתייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Environment/Pages/rishum.aspxרישום לאגרת - עדכונים בנושאים סביבתייםאיכות הסביבה<p>הנכם מוזמנים להירשם לאגרת עדכונים בנושאים סביבתיים, להתעדכן בפעילות המחלקה לאיכות הסביבה, עדכונים בנושא קבלת קהל והליך רישוי סביבתי.</p>12/01/2015 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
תכנית אב לטבע עירוני בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/SustainableDevelopment/Pages/Plan.aspxתכנית אב לטבע עירוני בירושליםאיכות הסביבה<p>טבע עירוני בירושלים: תכנית אב ויישום</p>05/02/2017 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
מדריכים בנושא תכנון ופיתוח בר קיימאhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/SustainableDevelopment/Pages/eplrbarkima.aspxמדריכים בנושא תכנון ופיתוח בר קיימאאיכות הסביבה<p>מהי הכדאיות הכלכלית של שיפוץ ירוק מול שיפוץ רגיל בטיפוסי מגורים שונים בירושלים, טבע עירוני: תכנית כוללת, אמצעי יישום ומתווה לתכנית מתאר" אשר עוסק באקולוגיה העירונית של המערכות הטבעיות בה ועוד מדריכים.</p>13/07/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
המדריך לצימצום זיהום אויר מכלי רכבhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/AirQuality/Pages/VehiclesGuide.aspxהמדריך לצימצום זיהום אויר מכלי רכבאיכות הסביבה<p>​<span class="ms-rteFontFace-5">מדריך זה נועד לצמצום זיהום האוויר מכלי הרכב ולחיסכון בצריכת הדלק, הטיפים המוגשים במדריך זה פשוטים ליישום ועשויים לחסוך עשרות אחוזים בהוצאות על הדלק ומצמצמים את הזיהום הנפלט מהרכב ומאפשרים לכם לקחת חלק במאבק נגד התחממות כדור הארץ.</span>​</p>10/09/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
מיחזור בקבוקים בשכונותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/SanitationServices/Notebook39067/BottleRecyclingמיחזור בקבוקים בשכונותאיכות הסביבה30/06/2017 21:00:00
רשימת מקומות איסוף סוללות משומשותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/recycling/Notebook19265/batteryרשימת מקומות איסוף סוללות משומשותאיכות הסביבה<p>מיקומי איסוף סוללות משומשות בבתי עסק ומוסדות​</p>09/09/2017 21:00:00
ביטול פגישות ואיחוריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Environment/Pages/LateAndCancelation.aspxביטול פגישות ואיחוריםאיכות הסביבה<p>​מדיניות המחלקה לביטול פגישות ואיחורים</p>18/09/2016 21:00:0018/09/2016 23:00:00ללא תאריך

 

 

מדדי זמן לטיפול במפגע סביבתימדדי זמן לטיפול במפגע סביבתי​להלן פירוט משך הטיפול במפגע סביבתי09/06/2017 21:00:00<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Environment/environment37.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Notebook37471
הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בביצוע עבודות חפירה ובנייההנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בביצוע עבודות חפירה ובנייההנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן עבודות חפירה ובנייה ​03/03/2017 22:00:00<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction24.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/recycling/Notebook19834
חוקי עזר בנושא איכות הסביבהחוקי עזר בנושא איכות הסביבהלהלן חוקי העזר בנושאים הסביבתיים - חקיקה עירונית בעניין חוק הרשויות המקומיות, בנושאי רעש, מיחזור ועוד...​31/12/2016 22:00:00<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Environment/Environment11.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Pages/lw.aspx

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

ביטול פגישות ואיחוריםביטול פגישות ואיחוריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Environment/Pages/LateAndCancelation.aspx18/09/2016 21:00:0018/09/2016 23:00:00ללא תאריך
בקשה לעיון/צילום חומר חקירהבקשה לעיון/צילום חומר חקירהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Mas1.aspx31/12/1969 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך

 

 

המדריך לצימצום זיהום אויר מכלי רכבhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/AirQuality/Pages/VehiclesGuide.aspxהמדריך לצימצום זיהום אויר מכלי רכב
מדריכים בנושא תכנון ופיתוח בר קיימאhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/SustainableDevelopment/Pages/eplrbarkima.aspxמדריכים בנושא תכנון ופיתוח בר קיימא
אתרים מאושרים לקליטת פסולת בניין ועודפי עפרhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/recycling/Pages/ConstructionWaste.aspxאתרים מאושרים לקליטת פסולת בניין ועודפי עפר
נוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בנייןhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/recycling/Pages/ContainersBuildingWaste.aspxנוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בניין
תכנית אב לטבע עירוני בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/SustainableDevelopment/Pages/Plan.aspxתכנית אב לטבע עירוני בירושלים